# عنوان تاریخ تصویب
1008807 دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1395/11/03
1008795 تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با بانک عامل به منظور تأمین مالی خرید دو میلیون تن سیمان 1395/11/03
838860 آیین نامه ایمنی در معادن سال ۱۳۹۱ 1391/11/03
810373 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص تعیین تعرفه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و هزینه آزمون تعیین مهارت 1390/11/03
799739 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رامشیر 1388/11/03
798394 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سردشت 1388/11/03
790801 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر امیدیه 1388/11/03
134491 تنفیذ برنامه زمان بندی واگذاری سهام کلیه شرکتها موضوع تصویب نامه شماره 167601/ت36586هـ مورخ 15/12/1385 در سال 1387 1386/11/03
129403 اصلاح بند “ط“ تصمیم نامه شماره 124658 /36371 مورخ 2/10/1385 1386/11/03
129400 اختصاص مبلغی به منظور تملک وجابجایی ساختمانهای مسکونی واقع در بافت تاریخی شهر دهد شت 1386/11/03