# عنوان تاریخ تصویب
956101 مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع: سیاست های حاکم بر برنامه ملّی بازی های رایانه ای 1394/09/25
945805 مصوبه «مأموریت های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور» 1393/09/25
870963 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر قطور 1392/09/25
870157 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تجدیدنظر طرح مجموعه شهری تهران 1392/09/25
870154 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کامفیروز 1392/09/25
869465 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نور 1392/09/25
869458 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به میزان ۶۸ هکتار به محدوده شهر کمیجان 1392/09/25
869040 رأی شماره های ۶۶۶ الی ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم استحقاق کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دریافت فوق العاده مأموریت خارج از کشور مصرح در ماده ۱۵۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران به تاریخ قبل از سال ۱۳۷۰ 1392/09/25
868787 رأی شماره ۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور 1392/09/25
868698 رأی شماره های ۶۶۵ ـ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده ۲۵ و ابطال ماده ۳۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 1392/09/25