# عنوان تاریخ تصویب
914341 آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی 1393/08/28
915635 ماده واحده «اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها در مناطق زلزله زده کشور» 1392/08/28
880876 اصلاح ماده واحده امکان شرکت نمودن فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر 1392/08/28
870227 رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط 1392/08/28
868184 مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی 1392/08/28
868183 مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 1392/08/28
868182 مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد 1392/08/28
868181 مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان 1392/08/28
868180 مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل 1392/08/28
868179 مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 1392/08/28