# عنوان تاریخ تصویب
989980 تصویب نامه درخصوص اضافه شدن رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ترکیب اعضای ستاد هدفمندسازی یارانه ها 1395/06/28
989979 تصویب نامه درخصوص تأمین بیست درصد برق مصرفی وزارتخانه ها٬ مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از انرژی های تجدیدپذیر 1395/06/28
989978 آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور 1395/06/28
821363 تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بناب 1391/06/28
797993 رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آغاز دوران معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/3/1371 از تاریخ بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی است 1390/06/28
797927 رأی شماره 267 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اصلاح ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 3/9/1387 1390/06/28
797926 رأی شماره 265 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با نسخ قانون 1390/06/28
782555 تصویب نامه در خصوص تعیین ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف در شهر تهران 1389/06/28
782553 تصویب نامه در خصوص الحاق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیبه ترکیب اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت 1389/06/28
130017 تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در مورد تغییر دستگاه اجرایی تمام یا پروژه هایی از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سالانهدر خصوص تغییر دستگاه اجرایی تعدادی از پروژه های طرح مطالعه و احداث دو هزار تخت بیمارستانی 1386/06/28