# عنوان تاریخ تصویب
889141 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سیدحمید طهایی به عنوان استاندار البرز 1393/03/04
851584 تصویب نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 1392/03/04
791408 تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در خصوص اصلاح تبصره (2) ماده (3) و ماده (7) آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی 1390/03/04
791407 تصویب نامه در خصوص انتشار اوراق مشارکت 1390/03/04
782616 مصوبه «انتخاب 5 عضو جدید هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی» 1389/03/04
782421 قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی 1389/03/04
782419 قانون انصراف دولت جمهوری اسلامی ایران از عضویت در قرارداد بین المللی مربوط به خط شاهین کشتیها مصوب 1930 میلادی (1309 هجری شمسی) 1389/03/04
782418 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی کنترل سامانه های (سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتیها مصوب 2001 میلادی (1380 هجری شمسی) 1389/03/04
135431 آئین نامه شورایعالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه 1388/03/04
135422 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری خانه ها و ساختمانهای نیمه تمام و بلااستفاده نیروی زمینی ارتش و هوانیروز مسجدسلیمان به مردم مناطق ناامن مسجدسلیمان 1388/03/04