# عنوان تاریخ تصویب
125318 اجازه خرید قطعات یدکی ماشین آلات خطی راه آهن توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از شرکت پلاسر اتریش از طریق ترک تشریفات مناقصه 1384/02/04
125316 اجازه خرید 856 قلم قطعات یدکی لکوموتیو GE توسط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از شرکت ایدروهندلز آلمان از طریق ترک تشریفات مناقصه 1384/02/04
125314 اجازه افزایش 0.025 قرارداد خرید 150 دستگاه واگن مسافری و رستوران توسط شرکت قطارهای مسافری رجاء از شرکت گلدن سورس اینترنشنال چین از طریق ترک تشریفات مناقصه 1384/02/04
123119 الحاق عبارتی به ماده (33) اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران 1384/02/04
123099 اجازه استفاده وزارت کار و امور اجتماعی از هواپیمای اختصاصی برای انجام مسافرت به شهر اصفهان 1384/02/04
123088 آیین نامه اجرایی بند (ی ) ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1384/02/04
102606 رسیدگی به قسمتی از آیین‎نامه اجرائی بند (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1384/02/04
102605 رسیدگی به قسمتی از آیین‎نامه اجرائی بند (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1384/02/04
102604 1- ابطال بخشنامه سازمان حج و زیارت در خصوص عدم انتقال فیشهای حج تمتع 2- ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه فیش حج 1384/02/04
102602 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت315/82/7 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1384/02/04