# عنوان تاریخ تصویب
801500 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ساوجبلاغ 1390/08/01
801499 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان 1390/08/01
801092 تصویب نامه در خصوص اخذ تعرفه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1390/08/01
800738 تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمبابوه به شرط عمل متقابل 1390/08/01
800641 آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 1390/08/01
799449 تصویب نامه در خصوص اصلاح آیین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران 1390/08/01
799443 تصویب نامه در خصوص تعیین وزیر جهاد کشاورزی به عنوان یکی از وزیران عضو شورای پول و اعتبار و وزیران نفت و صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزیران عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1390/08/01
799382 تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی سیزده قلم از کالاهای مشمول ردیف های تعرفه 1390/08/01
799381 اصلاح تصویب نامه های شماره 107893/ت46684هـ مورخ 25/5/1390 و شماره 131956/ت47098ک مورخ 3/7/1390 1390/08/01
135953 تصویب نامه درخصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی توسط دستگاههای اجرایی 1388/08/01