# عنوان تاریخ تصویب
128701 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 که در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات سازمان تربیت بدنی در این استان 1385/01/07
128700 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 که در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدام انجام مطالعات احداث کانون اصلاح و تربیت یاسوج و دوگنبدان و دهدشت تا شهریور سال 85 1385/01/07
128699 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات صدا و سیما در این استان 1385/01/07
128698 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات وزارت رفاه و تامین اجتماعی در این استان 1385/01/07
128697 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این استان 1385/01/07
128696 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات وزارت کشور در این استان 1385/01/07
128695 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات وزارت نیرو و اختصاص مبلغی به منظور طرح های تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی استان 1385/01/07
128694 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اختصاص وام به متقاضیان واجدشرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1385/01/07
128693 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اختصاص مبلغی به منظور طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی (غیردولتی) در بخش صنعت و معدن وکشاورزی استان 1385/01/07
128692 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این استان 1385/01/07