# عنوان تاریخ تصویب
103527 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 12 دیوان عدالت اداری 1383/02/13
103524 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 13 دیوان عدالت اداری 1383/02/13
125700 تعیین معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و... به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال 1382 طرح های موضوع جزء3 بندالف تبصره 1 قانون بودجه 82 و توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای ... 1382/02/13
123735 اصلاح بند 2 مصوبه اتخاذ تصمیماتی در خصوص مسائل و مشکلات خاص شرکت جامکو 1382/02/13
123707 اجازه واگذاری رایگان 48 قطعه زمین جهت احداث مساجد به وزارت جهادکشاورزی 1382/02/13
123696 اصلاح مواد 19و22 آیین نامه اجرایی بندهای ب ،ج ،د،ه،و،ز،ح ،ن تبصره 3 قانون بودجه سال 1381 کل کشور 1382/02/13
123666 اصلاح ماده 9 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1382 کل کشور 1382/02/13
123649 تعیین آقای ابراهیم شیبانی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1382/02/13
123638 اجازه ترخیص کالاهای وارداتی شرکت های تولیدی به گمرک ایران 1382/02/13
123633 آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 8 قانون بودجه سال 1382 کل کشور 1382/02/13