# عنوان تاریخ تصویب
133290 موافقت هیئت وزیران نسبت به اقدامات وزارت بازرگانی در استان تهران 1385/08/03
133287 موافقت هیئت وزیران نسبت به اقدامات وزارت راه و ترابری در استان تهران 1385/08/03
133286 موافقت هیئت وزیران نسبت به اختصاص وام قرض الحسنه ضروری از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به متقاضیان واجد شرایط در استان تهران 1385/08/03
133285 موافقت هیئت وزیران نسبت به اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان تهران 1385/08/03
133282 موافقت هیئت وزیران نسبت به اقدامات وزارت آموزش و پرورش در استان تهران 1385/08/03
133281 موافقت هیئت وزیران نسبت به اقدامات سازمان تربیت بدنی در استان تهران 1385/08/03
133280 موافقت هیئت وزیران نسبت به اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان تهران 1385/08/03
133275 موافقت هیئت وزیران نسبت به اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی در استان تهران 1385/08/03
133273 موافقت هیئت وزیران نسبت به اقدامات وزارت نفت در استان تهران 1385/08/03
133272 موافقت هیئت وزیران نسبت به خرید پنجاه دستگاه مینی بوس جهت سرویس ایاب و ذهاب معلمان و دانش آموزان در استان تهران 1385/08/03