# عنوان تاریخ تصویب
104237 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت6/83/68 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1384/06/06
102734 لغو بخشنامه‎های مربوط به بررسی امکانات فنی برای نقل و انتقال مکان تلفن 1384/06/06
102731 ابطال ابلاغیه شماره 1/03291ز مورخ 4/2/1381 فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 1384/06/06
102719 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت4/83/520 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1384/06/06
102717 ابطال «مدت شش ماهه» از تبصره 3 ماده 3 آیین‎نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هیأت وزیران 1384/06/06
102715 ابطال بخش دوم ماده 9 آیین‎نامه اجرائی قانون حالت اشتغال مصوب 2/7/1373 هیأت وزیران 1384/06/06
102713 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت68/83/6 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1384/06/06
102711 ابطال بخشنامه شماره 1903/219090 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور 1384/06/06
102708 ابطال رأی وحدت‎رویه شماره 68 مورخ 2/5/1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1384/06/06
102705 ابطال قسمتی از تصویب‎نامه شماره 54810/ت26084/هـ مورخ 26/12/1380 هیأت وزیران و قسمتهائی از بندهای 2-1 و 1-1 بخشنامه شماره 35 مستمریها، سازمان تأمین اجتماعی 1384/06/06