# عنوان تاریخ تصویب
136112 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 1388/07/15
136097 تصویب نامه در خصوص جایگزینی « معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی» یا « آقای ابراهیم عزیزی» یا « ابراهیم عزیزی ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی» برحسب مورد در مصوبات هیئت وزیران 1388/07/15
136096 تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروهی به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور جهت انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان 1388/07/15
136078 تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروه حمایت از تولید 1388/07/15
136073 تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروه کنترل بازار 1388/07/15
136070 تصویب نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به کارگروهی به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور 1388/07/15
136069 تصویب نامه در خصوص تعیین نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نمی باشند 1388/07/15
134936 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 11 تجدیدنظر 1386/07/15
133585 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه 1386/07/15
132742 در خصوص اعلام مشخصـات دقیـق افراد ممنـوع المعـاملـه و رفـع اثـر از بخشنــامـه هـای 11582/150، 91/11794/68/140 ـ 28/11/1368 ـ 92/17276/73/140 ـ 13/9/1373 صـادره از سوی دادستـان وقت کل انقلاب اسلامی جهت توسعــه حمـایت های حقـوقی و قضـایی ایرانیـان خارج از کشـور و تحقیـق در امور مربوط به وکالتنـامه های تنظیمـی در نماینـدگی ها و جلوگیری از بروز مشکلات در زمینــه احـراز صحت و سقم اسنـاد 1386/07/15