# عنوان تاریخ تصویب
134565 اصلاح ماده (37) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1387/02/01
134563 تصویب نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران به وزیران عضو ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 1387/02/01
134562 تصویب نامه درخصوص تعیین اعضای کارگروه (ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت) به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور جهت تصمیم گیری 1387/02/01
134559 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور درخصوص کاهش آثار ناشی از خشکسالی 1387/02/01
134314 آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس 1387/02/01
134196 ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور 1387/02/01
134194 ابطال دستورالعمل شماره 35219/1/370 مورخ 15/9/1385 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 1387/02/01
129475 بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ریالی پرداختی به شرکت مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر ) و شرکتهای تابعه برای واردات کالاهای مورد نیاز 1386/02/01
104460 اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری 1386/02/01
104452 اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم و هجدهم بدوی و شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/02/01