راهنمایی

  • در این بخش قوانین و مقرراتی که در چنین روزی در سالهای گذشته به تصویب رسیده اند نمایش داده می‌شود.

تقویم تاریخ قوانین - 29 فروردین

# عنوان تاریخ تصویب
125668 اجازه اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان با مشارکت شرکت نفتیران و شرکت InPex ژاپن از طریق ترک تشریفات مناقصه 1383/01/29
125666 اجازه تهیه و تأمین یکصد و نوزده دستگاه واگن یک طبقه درون شهری و سی دستگاه لکوموتیو شبکه راه آهن نورینکو CRCاز طریق ترک تشریفات مناقصه 1383/01/29
125665 اجازه انعقاد قرارداد خرید لیسانس و انجام طراحی بنیادی در طرح توسعه و اصلاح الگوی فرایند پالایشگاه نفت شازند اراک با شرکت JGC ژاپن از طریق ترک تشریفات مناقصه به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی 1383/01/29
125663 اجازه خرید یکصد و ده دستگاه GPSاز شرکت بعدنگار ، نماینده شرکت تالس نویگیشین فرانسه توسط سازمان نقشه برداری کشور از طریق ترک تشریفات مناقصه 1383/01/29
123259 اجازه برگزاری گردهمایی بین المللی روشهای برتر حفاظت از بناهای تاریخی توسط سازمان میراث فرهنگی 1383/01/29
123257 اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیجریه به وزارت امور اقتصادی و دارایی 1383/01/29
123255 اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به وزارت امور اقتصادی و دارایی 1383/01/29
123254 اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکمنستان به وزارت جهاد کشاورزی 1383/01/29
123252 آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور 1383/01/29
123250 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی 1383/01/29