# عنوان تاریخ تصویب
124296 تامین اعتبار و اختصاص مبلغ دو میلیارد ریال به منظور تکمیل و بهره برداری بیمارستان سوختگی زارع ساری به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی استان مازندران 1384/05/09
124293 تامین اعتبار و اختصاص مبلغ یکصد میلیون ریال به منظور تامین بخشی از هزینه های برگزاری نهمین کنفرانس بین المللی ابر ساختارهای جبری و کاربردهای آن به استانداری مازندران 1384/05/09
124291 تامین اعتبار و اختصاص مبلغ دویست میلیون ریال به منظور برگزاری اجلاس روسای موسسات استاندارد کشورهای عضو اکو به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 1384/05/09
124289 تامین اعتبار و اختصاص مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال به منظور خرید ساختمان مرکز تحقیقات بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل وابسته به جهاد دانشگاهی 1384/05/09
124286 اجازه ایجاد10 پست سازمانی برای دبیرخانه شورای عالی زیست فناوری 1384/05/09
124284 واگذاری بهره برداری از پلاک ثبتی واقع در خیابان پاسداران پلاک (15 )از نهاد ر یاست جمهوری به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری 1384/05/09
124282 واگذاری (25) هکتار اراضی واقع در شهرستان بندرعباس استان هرمزگان به منظور احداث نمایشگاه بین المللی به وزارت بازرگانی 1384/05/09
124281 تامین اعتبار و اختصاص مبلغ دو میلیارد ریال به منظور بهسازی و آ سفالت (17)کیلومتر راه روستایی چمستان به و از علیا به استانداری مازندران 1384/05/09
124278 تخصیص اعتبار از قانون بودجه سال 1384 به استانداری مازندران جهت بهسازی و آسفالت 17 کیلومتر راه روستایی چمستان به واز علیا 1384/05/09
124277 اضافه شدن مبلغ دوازده میلیارد ریال به منظور تکمیل طرح بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س )به سر جمع اعتبار سال 1384طرح بهسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س ) 1384/05/09