# عنوان تاریخ تصویب
135047 رأی شماره 1046هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آیین‎نامه اجرائی اشتغال به کار بهداران تجربی دندان مصوب 14/02/1384 1386/09/25
135044 رأی شماره 1047، 1048 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق مأموریت به کارکنانی که در انتخابات همکاری می نمایند 1386/09/25
135043 رأی شماره 1044 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم اعتبار قانونی دوره های آموزشی 1386/09/25
134942 تصویب نامه درخصوص تعیین عوارض صادرات گندم و آرد 1386/09/25
134021 ابطال آیین‎نامه اجرائی اشتغال به کار بهداران تجربی دندان مصوب 14/12/1384 1386/09/25
134020 ابطال بخشنامه 10/0634 مورخ 29/7/1376 اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت 1386/09/25
134019 اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم دیوان عدالت اداری 1386/09/25
134018 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 11 تجدیدنظر 1386/09/25
134017 ابطال صورتجلسه شماره 1711 مورخ 30/9/1383 شورای امور اداری و استخدامی کشور 1386/09/25
134016 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/09/25