# عنوان تاریخ تصویب
791693 رأی شماره 168 الی 1/170 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 168 الی 170 هیأت عمومی 1390/03/02
791684 رأی شماره 106 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام مؤدی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی، خلاف قانون می باشد 1390/03/02
791683 رأی شماره 105 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری از دو صندوق بلامانع است 1390/03/02
790284 اصلاحیه قانون بودجه سال 1390 کل کشور 1390/03/02
789738 «اصلاح بند (م) بند (8)» و «ردیف (7) جزء (الف) بند (15)» قانون بودجه سال 1389 کل کشور 1389/03/02
782554 تصویب نامه در خصوص تعیین حد مجاز آلاینده های خروجی از اگزوز خودروها و موتورسیکلت ها 1389/03/02
782423 قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) ضمیمه آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان 1389/03/02
782105 قانون الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق ‍ التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388 1389/03/02
782094 قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) ضمیمه آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مونته نگرو 1389/03/02
782550 اصلاح مواد (5) و (15) آیین نامه « از رده خارج کردن خودروهای فرسوده» 1388/03/02