# عنوان تاریخ تصویب
135901 ابطال موادی از آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری. 1387/12/04
135495 قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی 1387/12/04
134865 قانون تمدید مدت اجراءآزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 1387/12/04
128469 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/12/1384 در مرکز استان چهار محال و بختیاری نسبت به اقدامات وزارت بهداشت - علوم - فرهنگ - کار - سازمان مدیریت و ریاست جمهوری 1384/12/04
128468 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/12/1384 در مرکز استان چهار محال و بختیاری نسبت به اقدامات وزارت بهداشت و دادگستری در این استان 1384/12/04
128467 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/12/1384 در مرکز استان چهار محال و بختیاری نسبت به اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1384/12/04
128466 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/12/1384 در مرکز استان چهار محال و بختیاری نسبت به اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1384/12/04
128465 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/12/1384 در مرکز استان چهار محال و بختیاری نسبت به اقدامات وزارت نفت در این استان 1384/12/04
128464 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/12/1384 در مرکز استان چهار محال و بختیاری نسبت به اقدامات وزارت کشور در این استان 1384/12/04
128463 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/12/1384 در مرکز استان چهار محال و بختیاری نسبت به اختصاص مبلغی برای ساماندهی گلزار شهدای استان چهارمحال و بختیاری 1384/12/04