راهنمایی

  • در این بخش قوانین و مقرراتی که در چنین روزی در سالهای گذشته به تصویب رسیده اند نمایش داده می‌شود.

تقویم تاریخ قوانین - 3 اردیبهشت

# عنوان تاریخ تصویب
126091 افزودن عبارت “،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” پس از عبارت “دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح” در ماده (30) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 13940/ت30827هـ مورخ 20/3/1383 1385/02/03
126089 اصلاح تصویب نامه شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 1385/02/03
126088 امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری زیمبابوه 1385/02/03
126087 حذف عبارت “تا مبلغ دویست میلیون ریال” در تصویب نامه شماره 80552/ت34612هـ مورخ 22/12/1384 1385/02/03
126068 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358ـ و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 1385/02/03
126065 لغو تصمیم نامه های شماره 41615/ت27625هـ مورخ 16/9/1381 و شماره 55851/ت29948ن مورخ 24/10/1382 1385/02/03
103624 موضوع شکایت و خواسته: تعارض رأی شعبه سوم بدوی با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1385/02/03
103621 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‎های شماره 1746/84 مورخ 10/3/1384 و 1206/84 مورخ 30/3/1384 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی. 1385/02/03
103570 موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1385/02/03
103567 موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1385/02/03