# عنوان تاریخ تصویب
134651 تصویب نامه درخصوص تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در سال 1387 1387/03/08
134650 اصلاح آیین نامه تشکیل شورای هماهنگی توسعه پایدار مناطق کویری 1387/03/08
134649 تصویب نامه درخصوص تعیین آقایان جواد معصومی، بهروز حسینی فر و محمد مخبر به عنوان اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند برای مدت 3 سال 1387/03/08
134648 تصویب نامه درخصوص تنفیذ جداول پیوست آیین نامه اجرایی بندهای (ز)، (ح) و (ل) تبصره (2) قانون بودجه سال1386 1387/03/08
134416 تصویب نامه درخصوص اخذ مجوز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ورود و صدور بافتها و نمونه های انسانی به داخل و خارج از کشور 1387/03/08
129626 تصویبنامه وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص برخی شرکت ها 1386/03/08
128246 راهکارهای ارتقای عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علم و فناوری 1386/03/08
128245 راهکارهای ارتقای عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی 1386/03/08
128244 تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان 1386/03/08
126307 آیین نامه اجرایی ساماندهی تولید، فرآوری و بازرگانی چای 1385/03/08