# عنوان تاریخ تصویب
132038 تصویبنامه در خصوص اجازه امضای موقت پروتکل تعرفه های ترجیحی برای نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی توسط وزارت بازرگانی 1386/09/07
132036 اصلاح تصویب نامه شماره 128316/ت37753هـ مورخ 12/8/1386 در خصوص الحاق وزارت جهاد کشاورزی به شورای بین المللی زیتون 1386/09/07
132034 تصویبنامه در خصوص اختصاص اعتبار به منظور خرید شصت (60) دستگاه خودروی سمند تشریفاتی از شرکت ایران خودرو توسط وزارت امور خارجه و اهداء آن به دولت سنگال جهت کمک به برگزاری اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی 1386/09/07
132032 تصویبنامه در خصوص بدهی تسهیلات معوق سازمان غله کشور (در حال تصفیه) به بانک ملی ایران 1386/09/07
132028 تصویبنامه در خصوص اختصاص اعتبار به منظور اجرای طرح ساماندهی نظام سلامت شهرستان بم 1386/09/07
132026 تصویبنامه در خصوص تعیین آفات و بیماریهای عمومی و قرنطینه ای داخلی در سال 1386 1386/09/07
132024 تصویبنامه در خصوص اختصاص اعتبار به منظور تکمیل و تجهیز ساختمان پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، در اختیار دانشگاه صنعتی اصفهان 1386/09/07
132022 تصویبنامه در خصوص استملاک یک قطعه زمین در زاهدان توسط کنسولگری جمهوری اسلامی پاکستان در زاهدان 1386/09/07
132020 اصلاح بند (ب) ماده (3) آیین نامه تشکیل شورای هماهنگی توسعه پایدار مناطق کویری 1386/09/07
132002 اصلاح تصمیم نامه شماره 41394 /37485 مورخ 20/3/1386 موضوع وظایف وزارت نیرو در استان اصفهان 1386/09/07