# عنوان تاریخ تصویب
133439 مصوبه شورای اقتصاد در خصوص زمینه توزیع یارانه ردیف 503611 قانون بودجه سال جاری 1385/04/13
132986 مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 13 1385/04/13
124139 ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران مربوط برای داوری به شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1384/04/13
123888 آیین نامه اجرایی ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 1384/04/13
123887 نحوه محاسبه میزان مطالبات فوق العاده اشتغال سنوات گذشته معلمان خارج از کشور 1384/04/13
123884 آیین نامه چگونگی ارایه خدمات درمانی به کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل آنها 1384/04/13
123882 آیین نامه چگونگی ارایه خدمات درمانی به کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل آنها 1384/04/13
123428 تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن - بندرانزلی و شهرک صنعتی انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی 1384/04/13
132886 مصوبه شورای اقتصاد در خصوص پرداخت یارانه صادراتی چای در سال جاری 1383/04/13
132884 مصوبه شورای اقتصاد در خصوص پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده تا قیمت فروش تخم نوغان تولیدی شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران در سال 1381 1383/04/13