# عنوان تاریخ تصویب
119943 ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1378 1378/11/03
119942 اصلاح تصویبنامه پرداخت معادل یک ششم آخرین حقوق و فوق العاده شغل به ازای هر سال خدمت به کارکنان بازنشسته در سال 1378 1378/11/03
119941 الحاق عبارتی به بند (2) اصلاحی ماده (6) اصلاحی اساسنامه صندوق تعاون 1378/11/03
119940 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ چهار میلیارد ریال به منظور تسریع عملیات پروژه های تکمیل ساختمان استانداری، تکمیل پل پایانه مسافربری، تکمیل فاز 5 کمربندی رشت، تکمیل کارخانه کمپوست رشت به استانداری گیلان 1378/11/03
119939 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد میلیون ریال به منظور تکمیل و بهره برداری از ساختمان جدید الاحداث سازمان برنامه وبودجه استان لرستان به سازمان مذکور 1378/11/03
119938 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال برای اجرای پروژه های عمرانی بخش کلات در شهرستان مشهد به دستگاه اجرایی ذی ربط 1378/11/03
119937 مستثنی شدن سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ـ تدارک و تجهیز واحدهای ثبتی کشور از شمول بند 9 ضوابط اجرایی بودجه سال 1378 کل کشور 1378/11/03
119936 اجازه برگزاری اولین گردهمایی بین المللی سرمایه گذاری در طرحهای مسکن وشهرسازی 1378/11/03
119935 اجازه برگزاری اجلاس اتحادیه بین المللی راه آهنها تحت عنوان اجلاس اطلاعاتی فعالیتهای بین المللی راه آهن برای آسیا و خاورمیانه 1378/11/03
93265 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1378 کل کشور 1378/11/03