# عنوان تاریخ تصویب
121471 اصلاحیه آیین نامه داخلی هیأت دولت 1380/06/28
119784 تصویب نامه در خصوص نصب و تجهیز مخازن ذخیره آب در واحدهای آموزشی 1380/06/28
119516 ممنوعیت تولید و ورود مینی بوسها و اتوبوسهای دیزلی که فاقد استاندارد مصوب یورو - یک از تاریخ 1380.01.01 1378/06/28
119515 تعیین آقای محسن نوربخش به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1378/06/28
119514 واگذاری حق استفاده از عرصه و اعیان پلاکهای ثبتی واقع در خیابان ولیعصر از مجمع تشخیص مصلحت نظام به نهاد ریاست جمهوری ( فرهنگستان هنر ) 1378/06/28
119513 اسناد جامعه حسابداران رسمی ایران 1378/06/28
119512 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به منظور کمک به اجرای عملیات ساختمانی مجموعه آموزشی مجتمع علمی و آموزشی علوم اسلامی خواهران حوزه علمیه قم ( جامعه الزهرا) 1378/06/28
119511 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به منظور پرداخت هزینه های تحقیقات در خصوص تعیین خسارات زیست محیطی ناشی از جنگ خلیج فارس به جمهوری اسلامی ایران به وزارت جهاد سازندگی - تحقیقات منابع طبیعی و امور دام 1378/06/28
119510 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ دو میلیارد ریال جهت ادامه عملیات پروژه های بیمارستانی میبد و اردکان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی استان یزد 1378/06/28
93219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب 1378/06/28