# عنوان تاریخ تصویب
121921 اصلاح اساسنامه شرکت توسعه صنایع پزشکی ایران 1381/02/04
121920 مجوز معافیت سود بازرگانی در مورد کالاهای ساخت جمهوری عربی سوریه که در نمایشگاه اختصاصی سال 1381 به نمایش گذاشته شد 1381/02/04
121919 مجوز استخدام پنجاه و شش نفر در مشاغل فنی و تخصصی، دارای مدارک دانشگاهی، در سازمان غله کشور 1381/02/04
121918 تعیین سود بازرگانی برای فهرستی که توسط وزیران نیرو و صنایع و معادن حسب مورد اعلام می گردد 1381/02/04
131653 ممنوع بودن تبعید مجرمان ، به شهرها و اماکن غیر مصوّب 1380/02/04
120323 اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی و استیجاری 1379/02/04
120321 اصلاح تصویبنامه تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال وام به شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان از محل اعتبارات تبصره 3 قانون بودجه سال 1378 کل کشور 1379/02/04
101555 رأی وحدت رویه شماره 648 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای نقض و ابرآم آراء صادره از دادگاههای تجدید نظر استان (1091) 1379/02/04
119178 تعیین بودجه سال 1378 سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی 1378/02/04
92651 قانون ایجاد استان قم 1375/02/04