# عنوان تاریخ تصویب
126123 اختصاص مبلغی از محل اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ برای پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه، در اختیار استانداری استان کهگیلویه و بویر احمد 1385/01/07
126122 هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/1/1385 که در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد، با اجرای بیست کیلومتر حصار کشی - تأمین سه دستگاه اتومبیل ساخت داخل و پنج دستگاه موتور سیکلت (DT-175) برای استان و ... موافقت نمود 1385/01/07
126120 پرداخت وام قرض الحسنه ضروری و ودیعه مسکن، درمان، تحصیل و ازدواج در استان کهگیلویه و بویراحمد 1385/01/07
126118 هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/1/1385 که در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد، موافقت نمود 1385/01/07
126116 هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/1/1385 که در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد، موافقت نمود: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است... 1385/01/07
126115 هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/1/1385 که در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد، با تجهیز و راه اندازی دو باب مرکز آموزش فنی و حرفه ای و ... موافقت نمود 1385/01/07
126112 هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/1/1385 که در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف به انجام مطالعات بیمارستان دویست تختخوابی یاسوج و تکمیل پروژه دانشکده پزشکی و پیراپزشکی یاسوج و احداث آزمایشگاه مرجع... 1385/01/07
126110 هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/1/1385 که در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد، وزارت راه و ترابری موظف است به مطالعه امکان سنجی مسیر راه آهن اقلید ـ یاسوج ـ بوشهر و... 1385/01/07
126108 هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/1/1385 که در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد، با ایجاد زیرساختهای شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد و ....موافقت نمود 1385/01/07
126107 هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/1/1385 که در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد، با صدور موافقت اصولی برای ایجاد دانشکده نفت و گاز گچساران، دانشکده فنی و مهندسی چرام و دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست موافقت نمود 1385/01/07