# عنوان تاریخ تصویب
101535 رأی وحدت رویه شماره 627 دیوان عالی کشور در مورد ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج 602 1377/11/03
117261 ایجاد و تاسیس چند دهستان و بخش در استان تهران 1375/11/03
116677 واگذار مزارع پرورش میگو مربوط به کانال C4 واقع در اراضی چوئیبده آبادان جهت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی و پرسنل مازاد ستاد بازسازی 1375/11/03
116670 اجازه فروش نسخه های منتشرشده فصلنامه شکوفه به وزارت کار و امور اجتماعی 1375/11/03
116669 اجازه فروش نسخه های منتشر شده نشریه ریحانه بالاتر از هزینه های تمام شده به دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری 1375/11/03
116668 تفویض اختیارات دولتی ناشی از بند یک ماده (23) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به کمیسیونی متشکل از وزرای امور اقتصاد و دارایی، بازرگانی و وزیر ذیربط 1375/11/03
116667 آیین نامه اجرای ردیف (1) بند "ج" تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1375/11/03
116666 استرداد لایحه اصلاح ماده (4) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی ( آموزش و پژوهش) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 1375/11/03
116665 اجازه ترخیص یک دستگاه آمبولانس جی. ام. سی اهدایی موضوع نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1375/11/03
116664 لغو تصویب نامه در خصوص تأمین اعتبار و افزودن مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال به سقف اعتبار طرح عمرانی ملی تحت عنوان احداث توسعه یازده گمرک جدید 1375/11/03