# عنوان تاریخ تصویب
121411 اصلاح آیین نامه اجرایی انتشار یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال اوراق مشارکت موضوع بند ( و) تبصره(40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور 1380/10/26
121366 آیین نامه اجرایی قانون تغییر عنوان اعضای شوراهای اسلامی روستاهایی که به شهر تبدیل شده اند 1380/10/26
121365 آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (39) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1380/10/26
121363 آیین نامه اجرایی بند ( و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1380 کل کشور 1380/10/26
93706 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 ( مارپل 1973.78) 1380/10/26
93704 قانون اصلاح تبصره (2) ماده (1) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب 1380/10/26
119932 استمهال بدهیهای شرکت چیت سازی بهشهر، ریسندگی و بافندگی ری، تولید درب و تخته سه لایی شهید رجایی وآریا دیزل پارت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکها به مدت دو سال 1378/10/26
119931 اصلاح جدول شماره (1) موضوع بند " الف" ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی 1378/10/26
119930 اصلاح تصویبنامه تعیین آقایان حسین نمازی، محمد علی نجفی، محمد باقریان و طهماسب مظاهری به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای بنده های (ج) و (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 1378 کل کشور 1378/10/26
119929 اجازه مشارکت در سرمایه گذاری به شرکتهای زرکن مقیم کانادا و مقیم جزیره باربادوس با شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم ( ایرامکو) در طرح معدن طلای آق دره 1378/10/26