# عنوان تاریخ تصویب
125867 تعیین اعتبارات اسنادی مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و اعتبارات اسنادی مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به شرح جداول پیوست 1382/04/04
125845 نافذ بودن معافیتهای موضوع مصوبات قانونی در مورد قطعات ، تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید صنعتی و معدنی و بسته بندی که تا پایان سال گذشته معتبربوده و تا پایان سال 1381 وارد گمرک ... 1382/04/04
125826 اصلاح اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی 1382/04/04
125772 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ دو میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز ساختمان گالری صبا وابسته به فرهنگستان هنر 1382/04/04
123694 اساسنامه سازمان حسابرسی (شرکت مادر تخصصی ) 1382/04/04
117754 اعطای نشان دولتی درجه سوم عدالت به آقای عباسقلی احمدی 1376/04/04
117753 اعطای نشان دولتی درجه سوم عدالت به آقای عباس علیزاده بایکی 1376/04/04
117752 تعیین فوق العاده جذب مستخدمان سازمان زندانها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور 1376/04/04
117751 حذف عبارتی از تبصره (2) ماده (9) آیین نامه اجرایی بند « الف» تبصره (62) قانون بودجه سال 1375 1376/04/04
117750 اصلاح بند (2) تصویبنامه اجازه مشارکت اینترنشنال سب مقیم فرانسه در شرکت ایران سب خصوصی 1376/04/04