جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
953126 آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی 1394/11/06 1394/11/06
952710 تصویب نامه در خصوص اضافه شدن وزارت کشور به ترکیب کارگروه موضوع تبصره بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ ۸/۶/۱۳۹۰ مورخ هـ۴۵۰۵۹ت 1394/11/04 1394/11/10
952709 تصویب نامه در خصوص فراهم کردن شرایط قدرت قراردادی مشترکین بالای پنج مگاوات وزارت نیرو جهت تأمین انرژی برق مورد نیاز 1394/11/04 1394/11/10
952329 تصویب نامه در خصوص تعیین آقایان علیرضا محفوظی، محمدحسن تولایی و غفور پاک نهاد به عنوان اعضای هیأت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1394/10/30 1394/11/05
951757 آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده 1394/10/27 1394/10/27
951756 آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان 1394/10/27 1394/10/27
953127 رای شماره 1205 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ابطال بند ۳ از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال 1394 1394/10/22 1394/10/06
952701 رأی شماره ۱۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز 1394/10/22 1394/11/03
952696 رأی شماره ۱۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه های شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۱% درآمد قطعی شده و بهای خدمات بانکها 1394/10/22 1394/11/03
952081 رأی شماره ۱۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۲۵ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه 1394/10/22 1394/11/03