جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1036378 اصلاح تصویب نامه شماره ٩٢۵٧٩/ت۵۴١۶٧هـ مورخ ١٣٩۶/٧/٣٠ 1396/08/11 1396/08/11
1036501 تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، خدمت و رسمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا 1396/08/10 1396/08/13
1036377 اصلاحیه در خصوص قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا 1396/08/10 1396/08/10
1036376 اصلاحیه در خصوص قانون استفساریه ماده (٧٩ (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 1396/08/10 1396/08/10
1036375 اصلاحیه در خصوص قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران 1396/08/10 1396/08/10
1036225 اصلاح جزء (۴) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 1396/08/08 1396/08/08
1036478 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمد اسلامی به عنوان استاندارد مازندران 1396/08/07 1396/08/10
1036273 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمود زمانی قمی به عنوان استاندارد یزد 1396/08/07 1396/08/09
1036272 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای اکبر بهنام جو به عنوان استاندارد اردبیل 1396/08/07 1396/08/09
1036265 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محسن مهرعلیزاده به عنوان استاندارد اصفهان 1396/08/07 1396/08/09