جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1491005 اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه 1399/01/10 1399/01/16
1491015 دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۶۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی» 1399/01/09 1399/01/16
1491013 آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» 1399/01/09 1399/01/16
1491011 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی» 1399/01/09 1399/01/16
1491001 تصویب نامه درخصوص اقدام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 1399/01/06 1399/01/01
1490997 تصویب نامه درخصوص قیمت عرضه داخلی نفت کوره 1399/01/06 1399/01/10
1490979 تصویب نامه در خصوص افزایش فوق العاده جذب کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت امور خارجه 1398/12/28 1398/12/28
1490975 تصویب نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابع آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان های مناطق یادشده 1398/12/28 1398/12/28
1490973 تمدید تصویب نامه شماره ۱۷۵۶۲۷/ت۳۶۹۱۱هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ و اصلاحات بعدی آن، تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ 1398/12/28 1398/12/28
1490971 دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا 1398/12/28 1399/01/05