جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1006672 آیین ­نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) 1396/10/26 1395/10/29
1006677 مصوبه شماره ۳۸۸ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع: تعیین منطقه علیآباد چهلگزی به عنوان قرق اختصاصی در استان یزد 1395/12/24 1395/10/28
1009740 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1395/11/19 1395/11/19
1009739 تصویب نامه در خصوص خروج شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی 1395/11/17 1395/11/20
1009738 الحاق بند (۳) به تصویب نامه شماره ۵۷۱۹۷/ت۵۳۳۱۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ و بند (۵) به تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۰۰/ت۵۳۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ 1395/11/17 1395/11/20
1009737 الحاق تبصره های (1) و (2) به بند (1) تصویب نامه های شماره 117501/ت53806 هـ مورخ 1395/9/23 و شماره 124471/ ت 53837 هـ مورخ 1395/10/8 1395/11/17 1395/11/20
1009404 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای بهروز ریاحی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع 1395/11/13 1395/11/18
1009403 آیین­ نامه فوق­ العاده نوبت کاری و هزینه­ جابجایی محل خدمت کارمندان 1395/11/13 1395/11/18
1009287 تصویب نامه در خصوص صدور ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی 1395/11/10 1395/11/14
1009285 تصویب نامه در خصوص تعیین وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نمایندگان سهام دولت در ترکیب مجامع عمومی شرکت های فرهنگی ـ ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس) 1395/11/10 1395/11/14