جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1006672 آیین ­نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) 1396/10/26 1395/10/29
1028298 اضافه شدن نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کارگروه موضوع بند (۱۱) تصویب نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت۵۳۵۲۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ 1396/04/21 1396/04/24
1028209 حذف تبصره بند (٣) تصویبنامه شماره ۵٧٠٠/ت۵۴٢٠۴ھـ مورخ ١٣٩۶/١/٢۶ 1396/04/18 1396/04/20
1028208 تسری جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) به کلیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری 1396/04/18 1396/04/20
1028198 آیین ­نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم 1396/04/18 1396/04/24
1028197 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی 1396/04/18 1396/04/20
1027445 لغو تصویب نامه شماره ٧۶۴٠٣/ت۵٢٩١٣ھـ مورخ ١٣٩۵/۶/٢۵ 1396/04/18 1396/04/20
1028294 تصویب نامه در خصوص تعیین وضعیت بازارچه های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا) 1396/04/14 1396/04/24
1027450 تصویب نامه در خصوص عرضه محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج (صرفاً در استان های مازندران و گیلان) در بورس کالای ایران 1396/04/14 1396/04/18
1027449 تصویب نامه در خصوص حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 1396/04/14 1396/04/17