جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
915837 تصویب نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح توسعه مجلس شورای اسلامی 1393/09/16 1393/09/20
914881 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1393/09/11 1393/09/11
914839 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره رخدادهای شهر آبسرد دماوند 1393/09/03 1393/09/09
914838 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص پروژه سیستانیکا 1393/09/03 1393/09/09
914837 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص جمعیت، محدوده و حریم مشهد 1393/09/03 1393/09/09
914879 اصلاح بندهای (۳) و (۴) تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ در مورد مدیریت، هدایت و تصمیم گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت ها 1393/08/28 1393/09/03
914432 آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور 1393/08/28 1393/09/09
914341 آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی 1393/08/28 1393/09/11
914497 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انطباق طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب ۱۳۸۶ 1393/08/19 1393/08/21
914880 تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروهی به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت ها و تهیه طرح جامع مرحله ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان 1393/08/14 1393/08/26