جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
988813 تصویب نامه درخصوص تغییر عنوان دستگاه اجرایی طرح احداث فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1395/06/24 1395/06/25
988253 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها 1395/06/23 1395/06/24
988858 اصلاح ماده (۲ )آیین نامه اجرایی ماده (۱ )قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) 1395/06/21 1395/06/25
988819 تصویب نامه درخصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) 1395/06/21 1395/06/27
988803 تصویب نامه در خصوص اضافه شدن شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به فهرست سازمان های توسعه ای 1395/06/21 1395/06/25
988801 تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش 1395/06/21 1395/06/25
988310 اصلاح بندهای (۱ )و (۳ )تصویب نامه شماره ۱۷۳۸۲/ت۵۱۴۳۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ 1395/06/17 1395/06/18
988295 آییننامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳)قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1395/06/17 1395/06/23
988255 تصویبنامه در خصوص تعیین وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور آفریقای جنوبی 1395/06/17 1395/06/18
988254 تصویبنامه در خصوص تعیین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا 1395/06/17 1395/06/18