جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
993943 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ارتقاء مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور به سازمان امور اجتماعی کشور 1395/07/24 1395/07/26
993431 اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور 1395/07/18 1395/07/24
993381 اصلاح تصویب نامه شماره ۵۷۹۶۱/ت۵۳۰۷۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۷ 1395/07/18 1395/07/24
993379 تصویب نامه در خصوص تکمیل پروژه «ترمینال سلام» فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1395/07/14 1395/07/19
991940 شیوه­ نامه تشکیل شورای­ عالی مهندسی مخازن نفت و گاز 1395/07/14 1395/07/18
991938 الحاق بند (ک) به ماده (۹ )آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان 1395/07/14 1395/07/18
993932 رأی شماره ۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۷۲ و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر وضع عوارض حق تشعشع در قبال دکلهای مخابراتی و برق خلاف قانون است و ابطال میشود 1395/07/13 1395/07/26
993931 رأی شماره ۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره ۲۰۲۴ از عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر شهررضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال خلاف قانون است و ابطال میشود 1395/07/13 1395/07/26
991939 تصویب نامه در خصوص تعیین شرکت های دولتی مکلّف به انجام حسابرسی عملیاتی در مرحله دوم 1395/07/11 1395/07/11
991438 اصلاح تصویب نامه شماره ۵۳۵۶۲/ت۵۳۳۲۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ 1395/07/11 1395/07/14