جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1130040 تصویب نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ در سال ۱۳۹۸ 1398/01/20 1398/01/20
1130059 تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ 1398/01/19 1398/01/19
1130043 تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۸ 1398/01/19 1398/01/19
1130042 تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۸ 1398/01/19 1398/01/19
1130041 تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۸ 1398/01/19 1398/01/19
1130063 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1398/01/18 1398/01/18
1130061 تصویب نامه در خصوص تعیین وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان 1398/01/18 1398/01/17
1130060 تصویب نامه در خصوص بدهی مالیات بردرآمد مؤدیان استان های سیل زده 1398/01/18 1398/01/18
1130062 تصویب نامه در خصوص پرداخت هزینه های روادید اتباع عراقی در سفر به ایران 1398/01/17 1398/01/17
1130038 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۵۰۷۰۱/ت۵۵۹۵۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ 1398/01/17 1398/01/17