جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1042981 اصلاح تصویب نامه شماره ۶۱۹۷۷/ت۵۲۰۵۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ 1396/10/20 1396/10/24
1042980 اصلاح تصمیم نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۱۳۹۰/۲/۴ 1396/10/20 1396/10/24
1042476 اصلاحیه روزنامه رسمی کشور در خصوص قانون الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات و مجازات های بازدارنده) 1396/10/17 1396/10/26
1042241 آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمـان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد 1396/10/17 1396/10/17
1042240 آیین نامه تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم 1396/10/17 1396/10/17
1042242 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۸۲۴۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ 1396/10/16 1396/10/17
1042239 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1396/10/16 1396/10/16
1042235 اصلاح بند (پ) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه 1396/10/10 1396/10/13
1041827 الحاق یک بند به مواد ۲ و ۳ فصل سوم از اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱/۱۹ 1396/10/10 1396/10/12
1042490 قانون اصلاح تبصره بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1396/10/06 1396/10/18