جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1086492 تصویب نامه درخصوص تعیین آقای محمدجواد فدایی فتح آبادی به عنوان استاندار کرمان 1397/08/23 1397/08/26
1086491 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای احمدعلی موهبتی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان 1397/08/23 1397/08/26
1086490 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سیدسعید شاهرخی به عنوان استاندار همدان 1397/08/23 1397/08/26
1086489 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای فتح الله حقیقی به عنوان استاندار زنجان 1397/08/23 1397/08/26
1086483 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر آبدانان 1397/08/14 1397/08/15
1086481 تصویب نامه درخصوص ایجاد بخش حرا در تابعیت شهرستان قشم استان هرمزگان 1397/08/13 1397/08/15
1086480 تصویب نامه در خصوص تعیین صندوق های موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی 1397/08/13 1397/08/15
1086479 تصویب نامه در خصوص تعیین صندوق های موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی 1397/08/13 1397/08/15
1086478 تصویب نامه درخصوص ایجاد بخش مهرگان در تابعیت شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان 1397/08/13 1397/08/15
1086477 تصویب نامه درخصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان آذربایجان شرقی 1397/08/13 1397/08/15