جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1121920 الحاق تبصره (۸) به ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/12/07 1397/12/07
1121919 اصلاح جزء (۴) تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) آیین­نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ 1397/12/07 1397/12/07
1120037 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای جم، کنگان در استان بوشهر 1397/12/07 1397/12/07
1120036 تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای استان کردستان 1397/12/07 1397/12/07
1120035 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان قائنات در استان خراسان جنوبی 1397/12/07 1397/12/07
1120032 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان طالقان در استان البرز 1397/12/07 1397/12/07
1120029 تصویب نامه در خصوص الحاق روستاهای کلنو و لرگان از دهستان بیرون‏بشم بخش مرزن‏آباد شهرستان چالوس به بخش مرکزی شهرستان کلاردشت استان مازندران 1397/12/07 1397/12/07
1120028 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان پارس آباد استان اردبیل 1397/12/07 1397/12/07
1120024 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای هنگویه دهستان فرامرزان بخش جناح شهرستان بستک در استان هرمزگان به شهر 1397/12/07 1397/12/07
1120023 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای اربطان دهستان بدوستان غربی بخش خواجه شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی به شهر 1397/12/07 1397/12/07