جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1140092 اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ 1398/02/07 1398/02/07
1133891 آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزینهای حبس 1398/02/04 1398/02/04
1133952 قانون تفسیر جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1398/02/03 1398/02/03
1140093 تصویب نامه در خصوص تعیین شرکت­های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 1398/01/31 1398/01/31
1133520 تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای سال ۱۳۹۸ 1398/01/31 1398/01/31
1133349 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/01/31 1398/01/31
1132039 آیین نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان 1398/01/31 1398/01/31
1132038 آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین 1398/01/31 1398/01/31
1132037 آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه 1398/01/31 1398/01/31
1132036 اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی 1398/01/31 1398/01/31