جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1042988 رأی شماره 886 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم مبنی بر الزام آموزشگاههای درسی و مدارس غیرانتفاعی به تغییر کاربری و استفساریه شهرداری و مصوب شورای اسلامی در جواب آن. 1396/09/14 1396/10/06
1042987 رأی شماره 892 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول «زمین و ساختمان» 1396/09/14 1396/10/06
1042489 رأی شماره 890 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج. 1396/09/14 1396/10/06
1042480 رأی شماره 882 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره ۱۰/۱۷۲۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲ و ۳۲/۲۳۳۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۹ سازمان خصوصی سازی 1396/09/14 1396/10/06
1042479 رأی شماره 883هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۳۴۳۸۹ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۲ شورای عالی معاون مبنی بر: معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی ] بدون حق فروش مواد معدنی [ 1396/09/14 1396/10/06
1042478 رای شماره 884 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران. 1396/09/14 1396/10/06
1042477 رأی شماره 885 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند ۸ مصوبه یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ شورای اسلامی شهر کرج 1396/09/14 1396/10/06
1042274 رأی شماره 881هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده ۱۷ دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت 1396/09/14 1396/10/06
1039625 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1396/09/14 1396/09/14
1041844 اصلاح بند (الف) ماده (۶) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور 1396/09/12 1396/10/10