جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1148686 تصویب نامه در خصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی 1398/02/25 1398/02/28
1146792 تصویب نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز 1398/02/25 1398/02/29
1146788 تصویب نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار 1398/02/25 1398/02/28
1146785 تصویب نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابع آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان های مناطق یادشده 1398/02/25 1398/02/28
1144779 تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) 1398/02/25 1398/02/28
1144778 تصویب نامه در خصوص توسعه خدمات عمومی و عمران 1398/02/25 1398/02/28
1144777 تصویب نامه در خصوص گرایش منطقه ویژه اقتصادی کازرون 1398/02/25 1398/02/28
1148735 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ 1398/02/24 1398/03/19
1146817 قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی 1398/02/24 1398/03/08
1146829 قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1398/02/23 1398/03/08