جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1120022 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای ونایی دهستان گودرزی بخش اشترینان شهرستان بروجرد در استان لرستان به شهر 1397/12/07 1397/12/07
1120021 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای کوهیچ دهستان فتویه بخش مرکزی شهرستان بستک در استان هرمزگان، به شهر 1397/12/07 1397/12/07
1120019 اصلاح ماده (۲۱) آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی 1397/12/07 1397/12/07
1122132 نظر مشورتی اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در مورد بیمھ تکمیلی ایثارگران 1397/12/05 1397/12/05
1121917 آیین نامه ایمنی در کارگاه های سنگبری 1397/12/05 1397/12/05
1120031 قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف 1397/12/05 1397/12/05
1118714 الحاق ماده (۱۸۹) مکرر به آیین­نامه اجرایی قانون امور گمرکی 1397/12/05 1397/12/05
1118709 اصلاح بند (۷) تصویب نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۴ 1397/12/05 1397/12/05
1118708 اصلاح جدول بند (۴) تصویب نامه ۱۲۰۳۸۶/ت۵۵۹۶۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ 1397/12/05 1397/12/05
1118707 اصلاح ماده (۸) تصویب نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ 1397/12/05 1397/12/05