جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
134808 مصوبه «اصلاح و تکمیل بند 3 ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان» 1387/08/07
134807 مصوبه «الحاق یک بند به ماده 3 آیین نامه تشکیل هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی و مناظره 1387/08/07 1387/08/26
135511 ابطال مصوبه 1577 مورخ 13/3/1386 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل شماره ح ح/60148/ت هـ م/300 مورخ 10/4/1386 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و بخشنامه شماره 21320 ـ 1/2 مورخ 9/9/1385 وزارت نفت. 1387/08/05
135484 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17، 15، 18 دیوان عدالت اداری. 1387/08/05
135483 ابطال قسمتی از طرح تفصیلی بابل. 1387/08/05
135482 ابـطال دستـورالعمل شماره 24530/210 مورخ 24/5/1385 سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور. 1387/08/05
135833 تصویب نامه درخصوص تخصیص تسهیلات ارزی به منظور اجرای طرحهای بخش گردشگری و توسعه صادرات کالاهای صنایع دستی 1387/08/01
135480 تصویب نامه در خصوص نرخ خرید برق تولیدی بخشهای غیردولتی از منابع انرژیهای نو 1387/08/01
135475 تصویب نامه در خصوص الحاق وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترکیب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و وزیر اطلاعات به ترکیب کمیسیون فرهنگی 1387/08/01
135509 تصویب نامه درخصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان 1387/07/28