جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
135389 تصویب نامه درخصوص ممنوعیت بکارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف پست های سازمانی در دستگاه های اجرایی 1388/02/06
135351 اصلاح تصویب نامه شماره 243944/ت42209هـ مورخ 26/12/1387 1388/02/06
135299 اصلاحات عبارتی مجلس شورای اسلامی در اجزاء بند (4) ماده (1) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی وزارت امور خارجه 1388/02/06
135298 اصلاحات عبارتی مجلس شورای اسلامی در اجزاء بند (4) ماده (1) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران 1388/02/06
135297 اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری 1388/02/06
135296 اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری 1388/02/06 1388/02/14
135295 رأی شماره 46 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده 53 1388/02/06
135292 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 28 دیوان عدالت اداری 1388/02/06
135291 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 دیوان عدالت اداری 1388/02/06
135271 تصویب نامه درخصوص حمایت یارانه ای دولت با رعایت سطوح دستمزد 1388/02/06