جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
134213 قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1386/11/29
133810 قانون اصلاح ماده(34) اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده(34) مکرر آن 1386/11/29 1386/12/08
135075 تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت آزاد برق با توجه به افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حاملهای انرژی و تغییر ترکیب سوخت نیروگاهها در سال 1386 1386/11/28
135029 آراء شماره 1398 و 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ماده 95 قانون تأمین اجتماعی مصوب1354 دائر به عدم امکان احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه جزء سابقه پرداخت حق بیمه 1386/11/28
135028 رأی شماره 1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لزوم تعیین ارزش تحصیلی دوره های آموزشی خاص و یا تحصیلات دانشگاه در شورای ارزشیابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 1386/11/28
135027 آراء شماره 1386 و 1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری مصوبه شورای حقوق و دستمزد به متصدیان مشاغل خدمات شهری 1386/11/28
135026 آراء شماره 1383 و 1384 و 1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تسری حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده که کارکنانی که مشمول مقررات استخدامی کشوری نیستند 1386/11/28
134623 اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، پنجم، ششم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری 1386/11/28
134622 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 18 بدوی و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/11/28
134621 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/11/28