جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
135594 ابطال بند7 آیین نامه سازماندهی سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی. 1387/09/17
135593 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری. 1387/09/17
135592 اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و سوم دیوان عدالت اداری. 1387/09/17
135591 اعلام تعارض آراء صادره بین شعب اول، سوم، چهارم و دوم تشخیص دیوان عدالت اداری. 1387/09/17
135590 اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم، اول و دوازدهم دیوان عدالت اداری. 1387/09/17
135576 بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور 1387/09/17
135791 تصویب نامه درخصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس 1387/09/14
135640 تصویب نامه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای جدیدالتأسیس تولیدیو گردشگری در شهرک ها و نواحی صنعتی و مجتمع های گردشگری 1387/09/14
135638 تصویب نامه درخصوص تعیین مناطق نمونه گردشگری در استان آذربایجان شرقی 1387/09/14
135623 تصویب نامه درخصوص معافیت سود بازرگانی گمرک جلفا و نوردوز 1387/09/14