جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
134245 قانون اصلاح ماده(5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 1387/04/16
134230 قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1387/04/16
134802 اصلاح تصویب نامه در خصوص ورود کالا توسط ملوانان، خدمه کشتی و کارکنان در هر سال 6بار تا سقف 000/000/15 ریال با معافیت از سود بازرگانی 1387/04/12
134781 تصویب نامه درخصوص الحاق آقای مصطفی محمدنجار به اعضای کارگروه بررسی و تصمیم گیری در امور اجرایی مربوط به وظایف دولت 1387/04/12
134780 تصویب نامه درخصوص کاهش حق بیمه بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 1387/04/12
134765 تصویب نامه درخصوص حذف بند (3) جدول مصوبه شماره 33392/ت129ک مورخ5/3/1387 موضوع عوارض صادراتی سیب زمینی 1387/04/12
134728 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد کارت موقت سوخت بنزین 1387/04/12
134727 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد بنزین یارانه ای به خودروهای سواری وارداتی 1387/04/12
134389 تصویب نامه در خصوص تغییر نام بخش انزاب از توابع شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی به بخش تسوج 1387/04/12
134387 تصویب نامه در خصوص ایجاد بخش سوسن به مرکزیت روستای ترشک از ترکیب دهستانهای سوسن شرقی و سوسن غربی در تابعیت شهرستان ایذه 1387/04/12