راهنمای استفاده از جستجو

 • کاربر گرامی؛
  با توجه به مثال های زیر از عملگر(های) مناسب در "کلید واژه" مورد نظر جهت دریافت نتیجه دلخواه استفاده نمایید:
 • مجلس بودجه
  رکوردهایی یافت می‌شوند که حداقل یکی از دو کلمه را داشته باشند.
 • +مجلس +بودجه
  رکوردهایی یافت می‌شوند که هر دو کلمه را داشته باشند.
 • +مجلس -بودجه
  رکوردهایی یافت می‌شوند که کلمه "مجلس" را داشته اما کلمه "بودجه" را نداشته باشند
 • +مجلس ~بودجه
  رکوردهایی یافت می‌شوند که کلمه "مجلس" را داشته باشند اما اگر کلمه "بودجه" را داشته باشند در نتیجه جستجو پایین تر از رکوردهایی که کلمه "بودجه" را ندارند، قرار گیرند
 • +مجلس +(>بودجه <دولت)
  رکوردهایی یافت می‌شوند که هر دو کلمه "مجلس" و "بودجه" یا "مجلس" و "دولت"را داشته باشند (با هر ترتیبی) اما رکوردهایی که کلمه "مجلس بودجه" را دارند بالاتر از رکوردهایی که کلمه "مجلس دولت" را دارند قرار می‌گیرند
 • مجلس*
  رکوردهایی یافت می‌شوند که هر یک از کلمه های "مجلس"، "مجلسی"، "مجلسین" را داشته باشند.
 • "مجلس بودجه"
  رکوردهایی یافت می‌شوند که دقیقا کلمه "مجلس بودجه" را داشته باشند

قوانین و مقررات

جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
134617 اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوی دیوان عدالت اداری 1386/11/07
134608 ابطال قسمتی از بند 1ـ ب و 2ـ ب مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/1383 شورای اسلامی شهر قزوین 1386/11/07
134061 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 17 دیوان عدالت اداری 1386/11/07
134060 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 6 و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/11/07
134059 اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/11/07
134058 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9، 22 و 24 دیوان عدالت اداری 1386/11/07
134057 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 18 دیوان عدالت اداری 1386/11/07
134056 اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوی دیوان عدالت اداری 1386/11/07
134055 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/11/07
134054 ابطال قسمتی از بند 1-ب و 2-ب مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/83 شورای اسلامی شهر قزوین 1386/11/07