جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
794977 رأی شماره 194 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه 1390/05/03 1390/05/22
794973 رأی شماره 192ـ 193 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه 1390/05/03 1390/05/22
808438 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات 1390/05/02 1391/01/28
794972 آیین نامه اجرایی بند « و» ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1390/05/02 1390/05/22
794504 تصویب نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران مندرج در تبصره (4) الحاقی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1389ـ به وزیر صنعت، معدن و تجارت 1390/05/02 1390/05/16
794468 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای اعمال اختیارات هیئت وزیران در خصوص آزادراه تهران ـ شمال 1390/05/02 1390/05/12
794465 تصویب نامه در خصوص الحاق بخش های (14)، (15) و (16) به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) 1390/05/02 1390/05/12
794010 تصویب نامه در خصوص تعیین ساعات کار کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان 1390/05/02 1390/05/09
794009 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای حسین صادق عابدین به عنوان استاندار فارس 1390/05/02 1390/05/08
794467 تصویب نامه در خصوص انتقال شرکت نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران به گروه (2) پیوست شماره (2) تصویب نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 7/6/1388 1390/04/29 1390/05/12