جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
136236 تصویب نامه در خصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان یزد 1388/05/07
136235 تصویب نامه درخصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان کرمان 1388/05/07
789038 قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 1388/05/07 1388/12/26
136273 قانون اصلاح ماده واحده و ردیف های قانون بودجه سال 1388 کل کشور 1388/05/06 1388/05/22
136288 ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1388/05/04
136287 خواسته: ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 هـ‍ مورخ 7/3/1387 هیأت وزیران. 1388/05/04
136285 ابطال بخشنامه شماره 546 مورخ 10/9/1365 سازمان تأمین اجتماعی. 1388/05/04
136284 اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری 1388/05/04
136281 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 22 دیوان عدالت اداری 1388/05/04
136297 اصلاح دستورالعمل مشارکت سپاه در برنامه های توسعه کشور 1388/05/02