جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
135451 اصلاح آیین‎نامه اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 1388/03/06
135445 تصویب نامه درخصوص وجوهی که از شرکتهای توزیع نیروی برق بابت اقساط مربوط به واگذاری تأسیسات وصول می گردد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود 1388/03/06
136146 مصوبه « نامگذاری روز 5 خرداد به عنوان روز نسیم مهر (روز حمایت از خانواده زندانیان)»(مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی) 1388/03/05
135773 ماده واحده « اختصاص و پیش بینی دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان ها و گویش های محلی و بومی برای تدریس در دانشگاههای مرکز استانهای ذیربط 1388/03/05
135717 قانون جرائم رایانه ای 1388/03/05 1388/04/03
135698 قانون الزام دولت به تجدیدنظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم 1388/03/05 1388/03/27
135669 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی 1388/03/05 1388/03/27
134877 مصوبه «الحاق یک بند به ماده 2 آیین نامه تشکیل شورای فرهنگ عمومی» 1388/03/05 1388/04/20
134876 مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی» 1388/03/05 1388/04/20
134875 مصوبه «الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه شورای گسترش حوزه های علمیه (مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 )» 1388/03/05 1388/04/20