جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
802640 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مرکز و جنوب کردستان (سنندج) 1390/09/07 1390/09/23
802368 رأی شماره 383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شروط داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی اضافه شده به شرایط تعیین تکلیف استخدامی مصرح در قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران مصوب 15/7/1388 1390/09/07 1390/09/26
802367 رأی شماره 381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 30/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی 1390/09/07 1390/09/26
804110 تصویب نامه در خصوص تعیین متن نمونه تضمین نامه در مورد سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی 1390/09/06 1390/10/17
801265 قانون کاهش روابط با انگلیس 1390/09/06 1390/09/08
801087 قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری 1390/09/02 1390/09/06
811302 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای هنزا مرکز بخش هنزا از توابع شهرستان رابر استان کرمان به شهر 1390/09/01 1391/03/17
801091 تعیین مهلت برای تشکیل هیأت امنای جدید دانشگاه آزاد اسلامی 1390/09/01 1390/09/07
801268 رأی شماره های 362ـ 363ـ 364 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توأمان می باشد 1390/08/30 1390/09/13
801267 رأی شماره 361 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال حکم مقرر در تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/3/1365 باید با رعایت تبصره 2 ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 انجام شود 1390/08/30 1390/09/12