جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
798088 تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام از تاریخ 1/8/1390 1390/07/12 1390/07/19
797855 بخشنامه شماره 100/29264/9000 ـ 12/7/1390 1390/07/12 1390/07/12
798959 رأی شماره 281 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء راجع به مصوبه مربوط به جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه 1390/07/11 1390/07/25
810374 آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 1390/07/10 1390/12/28
808853 قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بین المللی 1390/07/06 1391/01/15
801502 آیین نامه اجرایی بند (119) قانون بودجه سال 1390 کل کشور 1390/07/06 1390/09/16
799689 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه تعرفه ای حمل و نقل بار با راه آهن اروپا ـ آسیا 1390/07/06 1390/08/01
799515 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی بتن 1390/07/06 1390/08/02
797994 تصویب نامه در خصوص انتقال شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باشگاه های فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) و استقلال از گروه (1) بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به گروه (2) 1390/07/06 1390/07/17
800164 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جنوب شرقی خوزستان 1390/07/04 1390/08/14