جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
782518 رأی شماره 279 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تسری ماده واحده قانون مقررات استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاههای انقلاب 1388/03/31 1389/05/30
135875 تصویب نامه در خصوص تأسیس شهرستان خور، بیابانک به مرکزیت شهر خور در تابعیت استان اصفهان 1388/03/31
135862 تصویب نامه در خصوص اجرای اجباری استاندارد قطع کننده های مدار عمل کننده با جریان پسماند 1388/03/31
135861 تصویب نامه در خصوص اجرای اجباری استاندارد پره دیسک در ادوات کشاورزی 1388/03/31
135859 تصویب نامه در خصوص اجرای اجباری استاندارد شیرهای برنجی مخازن تحت فشار 1388/03/31
135856 تصویب نامه درخصوص اجرای اجباری استاندارد تراکتورها، ماشینهای کشاورزی و جنگلداری و تجهیزات موتوری باغداری و چمن و نصب علایم ایمنی و تصاویر هشداردهنده 1388/03/31
135752 تصویب نامه درخصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان کرمان 1388/03/31
135715 ابطال دستورالعمل شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی 1388/03/31
135714 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 21 دیوان عدالت اداری 1388/03/31
135712 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 دیوان عدالت اداری 1388/03/31