جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
134648 تصویب نامه درخصوص تنفیذ جداول پیوست آیین نامه اجرایی بندهای (ز)، (ح) و (ل) تبصره (2) قانون بودجه سال1386 1387/03/08
134416 تصویب نامه درخصوص اخذ مجوز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ورود و صدور بافتها و نمونه های انسانی به داخل و خارج از کشور 1387/03/08
136129 تصویب نامه درخصوص تعیین سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در امور حمل و نقل هوایی و فرودگاه های کشور 1387/03/05 1388/08/13
135835 تصویب نامه در خصوص تعیین سند راهبردی امنیت فضای تولیدو تبادل اطلاعات کشور 1387/03/05
135246 اعلام تعارض آراء صادره از شعبه25 و 15 دیوان عدالت اداری. 1387/03/05
134758 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 23 و 32 دیوان عدالت اداری 1387/03/05
134757 اعلام تعارض آراء شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری 1387/03/05
134756 اعلام تعارض آراء شعب 18 بدوی و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1387/03/05
134755 اعلام تعارض آراء صادره شعب اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری 1387/03/05
134721 تصویب نامه در خصوص خروج سیمان از سبد حمایتی و تعهد کارخانجات مبنی بر حفظ قیمت مصرف کننده سیمان 1387/03/05