جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
134481 تصویب نامه درخصوص الحاق تبصره (3) به بند (ت) ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (26) قانون برگزاری مناقصات 1386/12/19
134466 تصویب نامه در خصوص پرداخت وام توسط بانکهای عامل به شرکت های ایرانی فعال در کشور سوریه 1386/12/15
135289 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 1386/12/14
135157 رأی شماره 1495 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص متعهدین خدمت به آموزش و پرورش پس از فراغت موفقیت آمیز از تحصیل و احراز کلیه شرایط لازم استحقاق استخدام به قطعی و رسمی را دارا می باشند 1386/12/14
135085 ماده واحده «شمول مصوبات هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه اعضای هیأت علمی سازمان انتقال خون» 1386/12/14
134783 اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هشتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/12/14
134720 اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم بدوی و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/12/14
134710 ابطال مصوبه شماره 916ش/م مورخ 20/6/1382 شورای اسلامی ملایر 1386/12/14
134706 اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، چهارم و نوزدهم بدوی دیوان عدالت اداری 1386/12/14
134705 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/12/14