جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
135190 دستورالعمل نحوه اعمال مشوق های مالی و یا غیرمالی 1387/11/27
135366 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم 1387/11/24
135832 تصویب نامه درخصوص تخصیص دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به عنوان کسری یارانه کاغذ 1387/11/23
135828 تصویب نامه درخصوص تأمین فولاد موردنیاز دستگاههای اجرایی 1387/11/23
135820 تصویب نامه درخصوص فوق العاده نوبت کاری و سختی شرایط محیط کار کارکنان اورژانس استان تهران 1387/11/23
135810 تصویب نامه درخصوص هفتصد هکتار اراضی طرح توسعه به اراضی فعلی منطقه ویژه اقتصادی شیراز 1387/11/23
135903 تصویب نامه درخصوص برگزاری اولین گردهمایی بین المللی پزشکی قانونی 1387/11/21
135887 تصویب نامه درخصوص تعیین برنامه های عمرانی استانی و عملیات اصلی آن در فصول مختلف 1387/11/20
135830 تصویب نامه درخصوص برگزاری گردهمایی جهانی گردهمایی جهانی نجوم و اختر در ایران 1387/11/20
135813 ابطال بند 6 ماده 4 آیین‎نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی. 1387/11/20