جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
134720 اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم بدوی و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/12/14
134710 ابطال مصوبه شماره 916ش/م مورخ 20/6/1382 شورای اسلامی ملایر 1386/12/14
134706 اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، چهارم و نوزدهم بدوی دیوان عدالت اداری 1386/12/14
134705 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/12/14
134355 ابطال تصمیم شماره 10796/ق/60 مورخ 6/4/1386 مدیرکل کارگزینی قضات و شماره 3912/16 مورخ 20/4/1386 مشاور معاون اداری، مالی قوه قضائیه 1386/12/14
134352 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 1386/12/14
134198 ماده واحده «شمول مصوبات هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی تهران به اعضای هیأت علمی سازمان انتقال خون» 1386/12/14
134164 ابطال طرح تفصیلی 1386/12/13
134163 ابطال توافقنامه 1386/12/13
134162 ابطال بخشنامه‎های 4411/34-17/3/85 و 14719/34-10/8/84 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت 1386/12/13