جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
135919 اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و اول تشخیص دیوان عدالت اداری. 1387/12/11
135918 ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل. 1387/12/11
135917 ابطال مصوبه شماره 940/3 مورخ 30/10/1386 شورای اسلامی شهر کامیاران. 1387/12/11
135916 اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری. 1387/12/11
135913 اصلاح پیوست شماره (2) ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور 1387/12/11
135904 تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروهی به منظور بررسی و تصمیم گیری برای رفع موانع و مشکلات فراروی تولید 1387/12/11
135851 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای امیرمنصور برقعی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور به منظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینه های پرسنلی و قانونی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفان و مستمری بگیران دستگاههای اجرایی 1387/12/11
135150 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1387/12/11
135906 تصویب نامه در خصوص برگزاری دهمین گردهمایی آسیایی اخلاق زیستی و چهارمین گردهمایی آسیایی ـ اقیانوسیه یونسکو در حوزه اخلاق 1387/12/05
136323 آیین‎ نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو 1387/12/04 1388/05/24