جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
782232 قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن 1389/05/27 1389/06/17
789888 قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387 1389/05/26 1389/06/31
789858 رأی شماره 200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 66 ـ موضوع تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی ـ با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجرا و اعمال دارد 1389/05/25 1389/06/17
789706 تصویب نامه در خصوص معافیت پرداخت عوارض اسقاط خودرو فرسوده در اولین شماره گذاری در مورد آمبولانسها و خودروهای نظامی و خودروهایی که با پلاک عمومی یا تاکسی شماره گذاری شوند 1389/05/25 1389/05/27
782578 تمدید تصویب نامه در خصوص عوارض صادرات دام زنده شامل گوسفند و بز تا تاریخ 31/1/1390 1389/05/25 1389/05/27
782513 اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 2018 مورخ 29/10/1388، در پرونده کلاسه 88/2/1359 ، شعبه 2 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 924 مورخ 20/5/1387، در پرونده کلاسه 87/21/479، شعبه 21 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت 1389/05/25 1389/06/17
782509 رأی شماره 198 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ارتقاء نیروهای متخصص به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی منوط به تشخیص و اعلام نظر در میزان امتیازات توسط هیأت ممیزه می باشد 1389/05/25 1389/06/27
782571 اصلاح آیین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران 1389/05/24 1389/05/30
782562 تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی انواع برنج در سال 1389 1389/05/24 1389/06/09
790615 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دیزیچه 1389/05/23 1390/01/17