جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1049043 أی شماره ١٠٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٢۶٠/۴٩١٣/د ـ ١٣٩٢/١١/١۴ سازمان امور مالیاتی کشور از حیث رعایت نکردن تاریخ عدم شمول قانون مالیات برارزش افزوده بر روغن نباتی خام 1396/12/10 1396/12/10
1049047 اصلاح بند (پ) ماده (۷۵) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 1396/12/09 1396/12/12
1049046 اصلاح بند (خ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 1396/12/09 1396/12/12
1049049 تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروه ملی «سازگاری با کم آبی» 1396/12/06 1396/12/12
1049050 تصویب نامه درخصوص کاهش مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد)، ردیف تعرفه های (۰۲۰۲۱۰۱۰) و (۰۲۰۱۱۰۱۰) 1396/12/02 1396/12/06
1048932 تصویب نامه در خصوص کاهش مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد) 1396/12/02 1396/12/06
1051095 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سطر استان کرمانشاه 1396/11/30 1396/12/15
1051094 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سرمست 1396/11/30 1396/12/16
1051093 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی شهر تبریز 1396/11/30 1396/12/09
1048936 تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه تبریز ـ اندیشه ـ شهر سهند 1396/11/29 1396/12/03