جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1076953 اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 1397/06/26 1397/07/16
1074497 تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت امورخارجه نسبت به برقراری مقررات لغو روادید یک طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران به مدت یک سال 1397/06/25 1397/06/27
1074481 تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ ششصد و سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۳۰) ریال با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت¬های مالی و تراکم و زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) به موارد مندرج در تصویب¬نامه شماره ۱۵۸۶۳۷/ت۵۴۸۴۰هـ مورخ 1396/12/12 1397/06/25 1397/06/27
1074480 الحاق تبصره (۷) به ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/06/25 1397/07/01
1079875 آیین­ نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک 1397/06/21 1397/07/18
1079873 آیین­ نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک 1397/06/21 1397/07/18
1079868 آیین­ نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون هوای پاک 1397/06/21 1397/07/17
1076971 آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک 1397/06/21 1397/06/27
1076952 تصویب نامه در خصوص الزام وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه اصلی تعیین اهداف کلان و خط مشی گذاری در زمینه ارتقای تندرستی و نشاط زنان و دختران از طریق ورزش 1397/06/21 1397/06/27
1075561 تصویب نامه در خصوص تعیین حد مجاز انتشار آلاینده های هوا وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست 1397/06/21 1397/06/27