جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
118 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم
90 لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور
» 1395/04/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/04/24
دوره : دهم
89 لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
» 1395/04/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/04/24
دوره : دهم
81 لایحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم
80 لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا)
» 1395/04/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/04/24
دوره : دهم
77 لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی
» 1395/04/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/04/24
دوره : دهم
73 لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم
72 لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم
68 لایحه الحاق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی – مصوب 1373-
» 1395/04/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/04/24
دوره : دهم
67 لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
» 1395/04/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/04/24
دوره : دهم