جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
628 طرح (شورای عالی استانها) الحاق چهار تبصره به بند (9) ماده (78) مکرر (1) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
» 1394/08/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/08/26
دوره : نهم
627 طرح (شورای عالی استانها) اصلاح بند (5) ماده (78) مکرر (1) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
» 1394/08/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/08/26
دوره : نهم
626 طرح تأدیه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی
» 1394/08/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/08/26
دوره : نهم
625 طرح حذف آب بهای محصولات استراتژیک کشاورزی
» 1394/08/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/08/26
دوره : نهم
624 طرح استفساریه قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
» 1394/08/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1394/08/24
دوره : نهم
623 طرح الحاق شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت
» 1394/08/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/08/10
دوره : نهم
622 طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی
» 1394/08/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/08/05
دوره : نهم
621 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور
» 1394/08/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/08/05
دوره : نهم
620 لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم
» 1394/07/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/07/21
دوره : نهم
619 لایحه اصلاح قانون موئافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عش آباد)
» 1394/07/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/07/21
دوره : نهم