جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
248 "درآمد پایدار شهرداری های کشور"
» 1395/12/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/12/22
دوره : دهم
247 "معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین"
» 1395/12/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/12/22
دوره : دهم
246 لایحه اصلاح قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت
» 1395/12/14 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/12/14
دوره : دهم
245 لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
» 1395/12/14 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/12/14
دوره : دهم
244 لایحه " اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان"
» 1395/12/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/12/11
دوره : دهم
243 طرح استفساریه ماده (91) قانون نظام صنفی"
» 1395/12/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/12/10
دوره : دهم
242 طرح " اصلاح اساسنامه بنیاد شهید "
» 1395/12/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/12/10
دوره : دهم
241 " موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان"
» 1395/12/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/12/07
دوره : دهم
240 طرح استفساریه ماده (7) قانون امور گمرکی
» 1395/12/02 : اعلام تقدیم لایحه
1395/12/02
دوره : دهم
239 طرح جامع مدیریت شهری
» 1395/11/26 : اعلام تقدیم لایحه
1395/11/26
دوره : دهم