جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
495 طرح استفساریه شمول و یا عدم شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض بر آلایندگی تولیدات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
» 1393/05/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/05/26
دوره : نهم
494 طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی
» 1393/05/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/05/26
دوره : نهم
493 طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای
» 1393/05/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1393/05/26
دوره : نهم
492 طرح الحاق هفت بند به ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور
» 1393/05/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1393/05/26
دوره : نهم
491 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
» 1393/05/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1393/05/26
دوره : نهم
490 لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
» 1393/05/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1393/05/22
دوره : نهم
489 طرح تاسیس سازمان های استانی توسعه عمران دریا و سواحل
» 1393/05/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/05/19
دوره : نهم
488 طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
» 1393/05/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/05/01
دوره : نهم
487 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
» 1393/05/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/05/01
دوره : نهم
486 طرح شفاف سازی اعلام کتبی نمرات، رتبه نتایج نهایی آزمون های استخدامی به داوطلبان استخدام و ممنوعیت بکارگیری های غیرقانونی
» 1393/05/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/05/01
دوره : نهم