جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
535 لایحه بودجه سال 1394 کل کشور
» 1393/09/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/09/16
دوره : نهم
534 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
» 1393/09/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/09/10
دوره : نهم
533 طرح حمایت از احیاء و مرمت بافت های فرهنگی – تاریخی و توانمندسازی ساکنین و مالکین آنها
» 1393/09/09 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/09/09
دوره : نهم
532 طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی
» 1393/09/09 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1393/09/09
دوره : نهم
531 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ناگویا در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده آنها الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی
» 1393/09/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/09/08
دوره : نهم
530 لایحه اجاره و استملاک اتباع و دولت های خارجی و سازمان های بین المللی در جمهوری اسلامی ایران
» 1393/09/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/09/05
دوره : نهم
529 طرح الحاق یک جزء به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
» 1393/09/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/09/05
دوره : نهم
528 طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها
» 1393/09/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/09/04
دوره : نهم
527 لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی جاسک در استان هرمزگان و منطقه ویژه اقتصادی دارویی در استان البرز
» 1393/08/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/08/20
دوره : نهم
526 طرح اصلاح ماده (56) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1393/08/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/08/20
دوره : نهم