جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
477 طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده (191) قانون مالیات های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 الی 1381
» 1393/04/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1393/04/22
دوره : نهم
476 طرح حمایت از سلامت و حقوق جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)
» 1393/04/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1393/04/18
دوره : نهم
475 طرح الحاق یک تبصره به ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص کاهش ساعت کاری کارکنان دولت در ماه رمضان
» 1393/04/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/04/17
دوره : نهم
474 طرح الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاح بعدی آن
» 1393/04/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/04/15
دوره : نهم
473 لایحه اجازه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین المللی پول جهت کاهش فقر و ارتقای رشد (PRGT)
» 1393/04/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/04/04
دوره : نهم
472 لایحه تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه
» 1393/04/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/04/04
دوره : نهم
471 لایحه تصویب اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آیین نامه کلی فراهمایی ها (کنفرانس ها)، مجامع و جلسات اتحادیه بین المللی مخابرات طی فراهمایی سران مختار (گوادالاخارا- 2010 میلادی «1389 هجری شمسی»)
» 1393/04/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/04/04
دوره : نهم
470 لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تابعه یا وابسته به آنها
» 1393/04/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/04/04
دوره : نهم
469 طرح الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
» 1393/04/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/04/03
دوره : نهم
468 طرح اصلاح مواد (51) و (56) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1393/04/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/04/01
دوره : نهم