جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
262 طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی
» 1396/01/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/01/29
دوره : دهم
261 طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
» 1396/01/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/01/29
دوره : دهم
260 طرح اصلاح ماده (45) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1396/01/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/01/27
دوره : دهم
259 طرح ترویج کتابت قرآن کریم به رسم الخط مفاخر ملی
» 1396/01/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/01/21
دوره : دهم
258 طرح الحاق انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور
» 1396/01/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/01/20
دوره : دهم
257 طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
» 1396/01/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/01/20
دوره : دهم
256 طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
» 1396/01/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/01/20
دوره : دهم
255 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز - مغری
» 1396/01/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/01/15
دوره : دهم
254 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی
» 1395/01/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/01/15
دوره : دهم
253 طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
» 1395/12/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/12/24
دوره : دهم