جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
590 طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
» 1394/05/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1394/05/04
دوره : نهم
589 لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور
» 1394/04/31 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/04/31
دوره : نهم
588 طرح اصلاح ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
» 1394/04/31 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/04/31
دوره : نهم
587 طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
» 1394/04/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1394/04/21
دوره : نهم
586 طرح استفساریه جزء (6) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی
» 1394/04/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1394/04/21
دوره : نهم
585 طرح حفاظت و صیانت از جنگل ها
» 1394/04/24 : گزارش مرکز پژوهش ها
1394/03/24
دوره : نهم
584 لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
» 1394/03/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1394/03/24
دوره : نهم
583 طرح ممنوعیت تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران
» 1394/03/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/03/20
دوره : نهم
582 لایحه موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک
» 1394/04/21 : گزارش مرکز پژوهش ها
1394/03/17
دوره : نهم
581 لایحه معاهده انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
» 1394/04/22 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1394/03/17
دوره : نهم