جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
585 طرح حفاظت و صیانت از جنگل ها
» 1394/03/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/03/24
دوره : نهم
584 لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
» 1394/03/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1394/03/24
دوره : نهم
583 طرح ممنوعیت تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران
» 1394/03/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/03/20
دوره : نهم
582 لایحه موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک
» 1394/03/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/03/17
دوره : نهم
581 لایحه معاهده انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
» 1394/03/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/03/17
دوره : نهم
580 طرح الحاق یک تبصره به ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1394/03/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1394/03/17
دوره : نهم
579 طرح نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
» 1394/03/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/03/05
دوره : نهم
578 طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی
» 1394/03/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/03/03
دوره : نهم
577 طرح الحاق موادی به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و ا صلاحات بعدی آن
» 1394/02/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/02/30
دوره : نهم
576 طرح استفساریه چگونگی شمول مالیات بر ارزش افزوده بر محصولاتی که از نهاده های تولیدی معاف از مالیات بر ارزش افزوده استفاده می کنند
» 1394/02/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/02/30
دوره : نهم