جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
326 طرح اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی اصلاحی مصوب 12/11/1390
» 1396/07/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/07/16
دوره : دهم
325 طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) و الحاق یک بند به تبصره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
» 1396/07/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/07/12
دوره : دهم
324 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1396/07/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/07/04
دوره : دهم
323 طرح اصلاح ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
» 1396/07/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/07/04
دوره : دهم
322 لایحه اصلاح بند (2) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
» 1396/07/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/07/04
دوره : دهم
321 طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1396/06/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/06/08
دوره : دهم
320 طرح اصلاح قانون شهرداری
» 1396/06/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/06/08
دوره : دهم
319 لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394)
» 1396/06/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/06/08
دوره : دهم
318 لایحه اجازه اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
» 1396/06/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/06/08
دوره : دهم
317 لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351
» 1396/06/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/06/07
دوره : دهم