جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
240 طرح استفساریه ماده (7) قانون امور گمرکی
» 1395/12/02 : اعلام تقدیم لایحه
1395/12/02
دوره : دهم
239 طرح جامع مدیریت شهری
» 1395/11/26 : اعلام تقدیم لایحه
1395/11/26
دوره : دهم
238 طرح تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی
» 1395/11/26 : اعلام تقدیم لایحه
1395/11/26
دوره : دهم
237 طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
» 1395/11/26 : اعلام تقدیم لایحه
1395/11/26
دوره : دهم
236 طرح "اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات بعدی آن"
» 1395/11/26 : اعلام تقدیم لایحه
1395/11/26
دوره : دهم
235 طرح تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاههای غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی
» 1395/11/26 : اعلام تقدیم لایحه
1395/11/26
دوره : دهم
234 اصلاح بند (3) ماده واحده قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت
» 1395/11/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/11/10
دوره : دهم
233 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا
» 1395/11/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/11/10
دوره : دهم
232 لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان
» 1395/11/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/11/10
دوره : دهم
231 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1395/11/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/11/10
دوره : دهم