جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
567 طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی
» 1394/02/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/02/20
دوره : نهم
566 طرح اصلاح ماده (9) قانون خدمت وظیفه عمومی
» 1394/02/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/02/20
دوره : نهم
565 لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور
» 1394/02/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/02/20
دوره : نهم
564 لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
» 1394/02/09 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/02/09
دوره : نهم
563 لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس
» 1394/02/09 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/02/09
دوره : نهم
562 طرح عملیات بانکی بدون ربا
» 1394/02/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1394/02/08
دوره : نهم
561 طرح استفساریه قانون پولی و بانکی و ماده (39)
» 1394/02/09 : گزارش مرکز پژوهش ها
1394/02/06
دوره : نهم
560 لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس
» 1394/02/02 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/02/02
دوره : نهم
559 لایحه موافقتنامه همکاری در خصوص آب و هواشناسی دریای خزر
» 1394/02/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/02/01
دوره : نهم
558 لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1394/02/08 : گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
1394/02/01
دوره : نهم