جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
559 لایحه موافقتنامه همکاری در خصوص آب و هواشناسی دریای خزر
» 1394/02/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/02/01
دوره : نهم
558 لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1394/02/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1394/02/01
دوره : نهم
557 طرح استفساریه ماده (7) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور
» 1394/01/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/01/30
دوره : نهم
556 طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
» 1394/01/25 : گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
1393/11/15
دوره : نهم
555 طرح اصلاح بند (3) ماده (28) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
» 1393/12/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/12/24
دوره : نهم
554 طرح الحاق یک تبصره به ماده (15) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب 6/7/1382
» 1393/12/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/12/24
دوره : نهم
553 لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی بوشهر
» 1393/12/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/12/24
دوره : نهم
552 لایحه اجازه اصلاح اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
» 1393/12/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/12/24
دوره : نهم
551 لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
» 1393/12/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/12/24
دوره : نهم
550 طرح استفساریه بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393
» 1394/01/23 : گزارش مرکز پژوهش ها
1393/11/15
دوره : نهم