جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
600 لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/06/01
دوره : نهم
599 لایحه اصلاح تبصره (5) الحاقی ماده (24) قانون معادن- مصوب 1392
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/06/01
دوره : نهم
598 لایحه اصلاح بند (الف) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/05/25
دوره : نهم
597 طرح امتیازبندی ترکیبی عوامل ایثارگری
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/05/25
دوره : نهم
596 طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
» 1394/05/31 : گزارش مرکز پژوهش ها
1394/05/25
دوره : نهم
595 طرح تعیین تکلیف بیمه اعضاء موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تامین اجتماعی
» 1394/05/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/05/19
دوره : نهم
594 طرح تشکیل سازمان قرآن کریم
» 1394/05/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/05/07
دوره : نهم
593 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و پروتکل الحاقی آن
» 1394/05/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/05/07
دوره : نهم
592 لایحه موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر
» 1394/05/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/05/07
دوره : نهم
591 طرح واگذاری خدمات حمایتی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی
» 1394/05/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1394/05/06
دوره : نهم