جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
547 لایحه ارتقای مدیریت نقدینگی منابع عمومی دولت
» 1393/11/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/11/07
دوره : نهم
546 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی
» 1393/10/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/10/24
دوره : نهم
545 لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و پروتکل اصلاحی آن
» 1393/10/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/10/17
دوره : نهم
544 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد
» 1393/10/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/10/17
دوره : نهم
543 لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
» 1393/10/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/10/17
دوره : نهم
542 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
» 1393/10/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/10/17
دوره : نهم
541 لایحه حمایت از مالکیت فکری
» 1393/10/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/10/17
دوره : نهم
540 طرح اصلاح ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
» 1393/10/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/10/17
دوره : نهم
539 طرح اصلاح ماده (186) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1393/10/14 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/10/14
دوره : نهم
538 لایحه تشکیل واحد پلیس قضایی
» 1393/10/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/10/07
دوره : نهم