جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
36 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
» 1395/03/25 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1395/03/25
دوره : دهم
35 لایحه اساسنامه سازمان پست جمهوری اسلامی ایران
» 1395/03/25 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1395/03/25
دوره : دهم
34 لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
» 1395/03/25 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1395/03/25
دوره : دهم
33 طرح تقویت بسیج مستضعفین (اعاده شده از شورای نگهبان)
» 1395/03/25 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1395/03/25
دوره : دهم
32 لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
» 1395/03/25 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1395/03/25
دوره : دهم
31 لایحه حمایت از حقوق معلولان
» 1395/03/25 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1395/03/25
دوره : دهم
29 طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی فضاهای مجازی (اعاده شده از شورای نگهبان)
» 1395/03/25 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1395/03/25
دوره : دهم
28 طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی
» 1395/03/25 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1395/03/25
دوره : دهم
27 لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (اعاده شده از شورای نگهبان)
» 1395/03/25 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1395/03/25
دوره : دهم
26 لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان (اعاده شده از شورای نگهبان)
» 1395/03/25 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1395/03/25
دوره : دهم