جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
692 طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1392 برای اجرا در سال 1395
» 1395/02/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/02/12
دوره : نهم
691 لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1395/01/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1395/01/29
دوره : نهم
690 طرح استفساریه بند (الف) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1395/01/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/01/17
دوره : نهم
689 طرح تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به پرسنل شهرداری ها و بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور
» 1395/01/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/01/17
دوره : نهم
688 لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
» 1395/01/21 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1395/01/15
دوره : نهم
687 لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)
» 1395/01/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/01/15
دوره : نهم
686 لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
» 1395/01/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/01/15
دوره : نهم
685 لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و پروتکل آن
» 1395/01/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/01/15
دوره : نهم
684 لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در دوحه- 2012 میلادی برابر با 1391 هجری شمسی)
» 1395/01/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/01/15
دوره : نهم
683 طرح اصلاح ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383
» 1394/12/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/12/24
دوره : نهم