جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
697 لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
» 1395/02/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/02/26
دوره : نهم
696 لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
» 1395/02/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/02/26
دوره : نهم
695 طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی
» 1395/02/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/02/26
دوره : نهم
694 لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک
» 1395/02/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/02/20
دوره : نهم
693 طرح حمایت از معلولان و سالمندان در عبور و مرور
» 1395/02/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/02/12
دوره : نهم
692 طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1392 برای اجرا در سال 1395
» 1395/02/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/02/12
دوره : نهم
691 لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1395/02/12 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1395/01/29
دوره : نهم
690 طرح استفساریه بند (الف) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1395/02/11 : گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
1395/01/17
دوره : نهم
689 طرح تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به پرسنل شهرداری ها و بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور
» 1395/01/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/01/17
دوره : نهم
688 لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
» 1395/01/21 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1395/01/15
دوره : نهم