جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
209 طرح اصلاح برخی مواد مربوط به قوانین تعزیرات حکومتی
» 1395/08/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم
208 طرح اصلاح بند (2) ماده (45) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1395/08/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم
207 طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی
» 1395/07/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی

دوره : دهم
206 طرح استفساریه قانون اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
» 1395/07/28 : گزارش مرکز پژوهش ها

دوره : دهم
205 طرح اصلاح بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
» 1395/07/28 : گزارش مرکز پژوهش ها

دوره : دهم
204 طرح حذف بند (1) و اصلاح بند (2) ماده (48) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1395/07/26 : گزارش مرکز پژوهش ها

دوره : دهم
203 طرح اصلاح ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
» 1395/07/27 : گزارش مرکز پژوهش ها

دوره : دهم
202 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن
» 1395/07/27 : گزارش مرکز پژوهش ها

دوره : دهم
201 طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت
» 1395/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی

دوره : دهم
200 طرح اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1395/06/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی

دوره : دهم