جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
218 طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1395/09/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم
216 طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
» :

دوره : دهم
212 لایحه استفساریه ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
» 1395/08/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/08/15
دوره : دهم
211 لایحه اصلاح تبصره ماده 86 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
» 1395/08/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/08/23
دوره : دهم
210 طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شوراهای عالی
» 1395/08/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم
209 طرح اصلاح برخی مواد مربوط به قوانین تعزیرات حکومتی
» 1395/08/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم
208 طرح اصلاح بند (2) ماده (45) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1395/08/24 : گزارش مرکز پژوهش ها

دوره : دهم
207 طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی
» 1395/07/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی

دوره : دهم
206 طرح استفساریه قانون اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
» 1395/08/16 : گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)

دوره : دهم
205 طرح اصلاح بند (ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
» 1395/08/16 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)

دوره : دهم