جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
614 طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام
» 1394/07/13 : گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)

دوره : نهم
613 طرح اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
» 1394/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/07/08
دوره : نهم
612 لایحه موافقنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا
» 1394/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/07/08
دوره : نهم
611 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کنسرسیوم زیر ساخت کلید عمومی آسیا
» 1394/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/07/08
دوره : نهم
610 لایحه حمایت از مالکیت صنعتی
» 1394/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/07/08
دوره : نهم
609 لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
» 1394/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/07/08
دوره : نهم
608 لایحه موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان
» 1394/07/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/07/07
دوره : نهم
607 لایحه پروتکل انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
» 1394/07/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/07/07
دوره : نهم
606 لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و یازده منطقه ویژه اقتصادی
» 1394/06/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/06/30
دوره : نهم
605 طرح یکسان سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین کارور (اپراتور)های برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی
» 1393/06/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/06/30
دوره : نهم