جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
655 طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
» 1394/11/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/11/04
دوره : نهم
654 طرح اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
» 1394/11/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/11/04
دوره : نهم
653 طرح تشکیل سازمان نوآوری، تجاری سازی و حمایت از فناوری های راهبردی
» 1394/10/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/10/29
دوره : نهم
652 طرح ساماندهی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
» 1394/10/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/10/29
دوره : نهم
651 طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
» 1394/10/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/10/29
دوره : نهم
650 طرح تشکیل کمیسیون نظام اداری در مجلسص شورای اسلامی
» 1394/10/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/10/29
دوره : نهم
649 طرح توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر
» 1394/10/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/10/29
دوره : نهم
648 طرح نظام رتبه بندی معلمان
» 1394/10/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/10/28
دوره : نهم
647 طرح الحاق دو تبصره به ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی
» 1394/10/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/10/27
دوره : نهم
646 لایحه بودجه سال 1395
» 1394/11/11 : گزارش مرکز پژوهش ها

دوره : نهم