جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
276 طرح تعیین تکلیف بخشودگی های موضوع بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و رفع موانع اجرایی تبصره (35) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
» 1396/03/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/03/23
دوره : دهم
275 طرح حذف ماده (41) قانون تأمین اجتماعی
» 1396/03/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/03/26
دوره : دهم
274 لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت
» 1396/03/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/03/21
دوره : دهم
273 لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری
» 1396/03/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/03/16
دوره : دهم
272 "طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری"
» 1396/03/31 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/03/09
دوره : دهم
271 "طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید"
» 1396/03/09 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/03/09
دوره : دهم
270 طرح تأمین امنیت برگزاری مراسم
» 1396/03/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/03/07
دوره : دهم
269 طرح الحاق موادی به قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب 19/3/1392
» 1396/03/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/03/07
دوره : دهم
268 لایحه اجازه افزایش سرمایه و سهام جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین دور افزایش سرمایه مؤسسه بین المللی توسعه از مؤسسات وابسته به گروه بانک جهانی
» 1396/03/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/03/07
دوره : دهم
267 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه
» 1396/03/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/03/03
دوره : دهم