جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
175 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
» 1395/05/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/05/27
دوره : دهم
174 طرح الزام وزارت امور خارجه به توسعه دیپلماسی انقلابی کشور
» 1395/05/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/05/27
دوره : دهم
173 طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها
» 1395/05/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1395/05/20
دوره : دهم
172 طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
» 1395/05/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1395/05/20
دوره : دهم
171 لایحه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
» :
1395/05/17
دوره : دهم
170 لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور کمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کره
» 1395/05/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/05/17
دوره : دهم
169 لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی
» 1395/05/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/05/17
دوره : دهم
168 لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
» :
1395/05/17
دوره : دهم
167 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات های بردآمد
» 1395/05/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/05/17
دوره : دهم
166 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه به انضمام پروتکل الحاقی
» :
1395/05/17
دوره : دهم