جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
550 طرح استفساریه بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393
» 1393/11/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/11/15
دوره : نهم
549 طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران
» 1393/11/14 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1393/11/14
دوره : نهم
548 طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» 1393/11/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1393/11/12
دوره : نهم
547 لایحه ارتقای مدیریت نقدینگی منابع عمومی دولت
» 1393/11/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/11/07
دوره : نهم
546 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی
» 1393/10/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/10/24
دوره : نهم
545 لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و پروتکل اصلاحی آن
» 1393/12/03 : گزارش مرکز پژوهش ها
1393/10/17
دوره : نهم
544 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد
» 1393/10/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/10/17
دوره : نهم
543 لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
» 1393/10/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/10/17
دوره : نهم
542 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
» 1393/10/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/10/17
دوره : نهم
541 لایحه حمایت از مالکیت فکری
» 1393/10/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/10/17
دوره : نهم