جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
348 لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
» 1396/09/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/19
دوره : دهم
347 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
» 1396/09/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/19
دوره : دهم
346 طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم
» 1396/09/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/19
دوره : دهم
345 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
» 1396/09/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/08
دوره : دهم
344 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
» 1396/09/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/08
دوره : دهم
343 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
» 1396/09/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/08
دوره : دهم
342 طرح اصلاح تبصره بند(ب) ماده(35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
» 1396/09/19 : گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
1396/09/05
دوره : دهم
341 طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
» 1396/09/18 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/09/05
دوره : دهم
340 طرح الزام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به همکاری در خصوص اقتصاد مقاومتی
» 1396/09/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/01
دوره : دهم
339 طرح اصلاح تعطیلات رسمی
» 1396/09/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/09/01
دوره : دهم