لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/09/24 دوره : دهم شماره ثبت : 221 شماره اجلاسیه : 48 ترتیب چاپ : 365 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصاد بخش عمومی فرعی :  مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 16

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/09/14 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
2 ›  1395/11/17 گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی
3 ›  1395/11/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 221
4 ›  1395/11/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 221
5 ›  1395/11/25 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
6 ›  1395/12/21 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 221
7 ›  1396/02/31 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 221
8 ›  1396/03/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 221
9 ›  1396/04/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 221
10 ›  1396/04/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 221
11 ›  1396/04/21 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
12 ›  1396/05/12 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک فوریتی
13 ›  1396/05/17 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
14 ›  1396/05/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 221
15 ›  1396/06/04 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
16 ›  1396/06/08 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک فوریتی