طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/09/21 دوره : دهم شماره ثبت : 223 شماره اجلاسیه : 51 ترتیب چاپ : 375 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصاد بخش عمومی فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 6

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/09/21 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
2 ›  1395/11/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 223
3 ›  1396/09/12 گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی
4 ›  1397/02/30 گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد)
یک فوریتی
5 ›  1397/03/19 گزارش مرکز پژوهش ها
یک فوریتی
6 ›  1397/03/21 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی