طرح اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور اصلاحی 6/6/1390

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/10/05 دوره : دهم شماره ثبت : 226 شماره اجلاسیه : 59 ترتیب چاپ : 389 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  

دفتر

اصلی :  مطالعات فرهنگی فرعی :  مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/10/05 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1395/11/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 226
3 ›  1395/12/04 گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
یک شوری