طرح اصلاح ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/06/07 دوره : دهم شماره ثبت : 316 شماره اجلاسیه : 137 ترتیب چاپ : 627 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات فرعی :  فرهنگی ، قضایی و حقوقی ، شوراها و امور داخلی کشور

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/06/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/08/03 گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد)
یک شوری
3 ›  1396/09/25 بایگانی
یک شوری