لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/06/07 دوره : دهم شماره ثبت : 317 شماره اجلاسیه : 137 ترتیب چاپ : 628 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  فرهنگی ، قضایی و حقوقی ، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/12/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 317
2 ›  1396/06/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1396/12/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 317