لایحه اجازه اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/06/08 دوره : دهم شماره ثبت : 318 شماره اجلاسیه : 138 ترتیب چاپ : 629 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  انرژی فرعی :  اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/06/08 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/08/29 گزارش دو فوریتی (در کمیسیون رد شد)
یک شوری
3 ›  1396/09/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 318
4 ›  1396/10/10 بایگانی
یک شوری