لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/06/08 دوره : دهم شماره ثبت : 319 شماره اجلاسیه : 138 ترتیب چاپ : 630 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی فرعی :  قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/06/08 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/08/09 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1396/10/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 319
4 ›  1397/02/10 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1397/03/03 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری