طرح اصلاح قانون شهرداری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/06/08 دوره : دهم شماره ثبت : 320 شماره اجلاسیه : 138 ترتیب چاپ : 631 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  عمران فرعی :  بهداشت و درمان ، قضایی و حقوقی ، شوراها و امور داخلی کشور، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/06/08 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/09/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 320