لایحه اصلاح بند (2) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/07/04 دوره : دهم شماره ثبت : 322 شماره اجلاسیه : 140 ترتیب چاپ : 641 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  عمران فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، مشترک رسیدگی به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان، اقتصادی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 6

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/07/04 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
2 ›  1396/08/01 گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی
3 ›  1396/08/29 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
4 ›  1396/10/30 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 322
5 ›  1396/11/15 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
6 ›  1396/11/18 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک فوریتی