لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/08/22 دوره : دهم شماره ثبت : 335 شماره اجلاسیه : 150 ترتیب چاپ : 721 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  مشترک بررسی طرح نحوه اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء ۳ بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، انرژی فرعی :  ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصادی ، انرژی، صنایع و معادن ، شوراها و امور داخلی کشور

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/08/22 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/10/21 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 335