لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/08/22 دوره : دهم شماره ثبت : 335 شماره اجلاسیه : 150 ترتیب چاپ : 721 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/08/22 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری