لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/09/01 دوره : دهم شماره ثبت : 337 شماره اجلاسیه : 153 ترتیب چاپ : 732 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/09/01 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری