لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/09/01 دوره : دهم شماره ثبت : 337 شماره اجلاسیه : 153 ترتیب چاپ : 732 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، انرژی، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/09/01 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/10/27 گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1396/10/30 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 337