لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/09/08 دوره : دهم شماره ثبت : 344 شماره اجلاسیه : 155 ترتیب چاپ : 747 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/09/08 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/11/01 بررسی گزارش یک شوری در جلسه علنی (رد شد)
یک شوری