لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/09/19 دوره : دهم شماره ثبت : 347 شماره اجلاسیه : 156 ترتیب چاپ : 759 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی ، قضایی و حقوقی فرعی :  انرژی، صنایع و معادن ، امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه