طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/09/28 دوره : دهم شماره ثبت : 352 شماره اجلاسیه : 160 ترتیب چاپ : 770 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  انرژی فرعی :  اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/09/28 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/02/18 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 352