لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/10/24 دوره : دهم شماره ثبت : 362 شماره اجلاسیه : 165 ترتیب چاپ : 794 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  اقتصادی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/10/24 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری