لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/11/16 دوره : دهم شماره ثبت : 374 شماره اجلاسیه : 176 ترتیب چاپ : 825 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/11/16 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/01/21 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1397/01/21 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 374
4 ›  1397/02/01 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1397/02/05 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری