لایحه تصویب پروتکل های مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/11/16 دوره : دهم شماره ثبت : 375 شماره اجلاسیه : 176 ترتیب چاپ : 826 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  عمران فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/11/16 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/12/23 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 375
3 ›  1397/02/02 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری