لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/11/16 دوره : دهم شماره ثبت : 371 شماره اجلاسیه : 176 ترتیب چاپ : 822 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی
فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/11/16 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری