لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/01/21 دوره : دهم شماره ثبت : 388 شماره اجلاسیه : 194 ترتیب چاپ : 871 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصاد بخش عمومی
فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/01/21 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری