لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/01/21 دوره : دهم شماره ثبت : 388 شماره اجلاسیه : 194 ترتیب چاپ : 871 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/01/21 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/02/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 388
3 ›  1397/04/06 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1397/10/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 388
5 ›  1397/12/27 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری