طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/01/29 دوره : دهم شماره ثبت : 390 شماره اجلاسیه : 198 ترتیب چاپ : 886 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  شوراها و امور داخلی کشور فرعی :  فرهنگی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات سیاسی
فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 2

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
968803 پروانه مافی پروانه مافی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم
968859 قاسم میرزایی نیکو قاسم میرزایی نیکو تهران (دماوند / فیروزکوه) دهم

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/01/29 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری