طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/02/05 دوره : دهم شماره ثبت : 394 شماره اجلاسیه : 201 ترتیب چاپ : 894 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ فرعی :  فرهنگی ، آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی
فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/02/05 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری