طرح الحاق یک تبصره به ماده (104) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/02/18 دوره : دهم شماره ثبت : 396 شماره اجلاسیه : 203 ترتیب چاپ : 907 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/02/18 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری