طرح تمدید قانون آیین دادرسی کیفری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/02/18 دوره : دهم شماره ثبت : 398 شماره اجلاسیه : 203 ترتیب چاپ : 909 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/02/18 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری