طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/02/25 دوره : دهم شماره ثبت : 400 شماره اجلاسیه : 206 ترتیب چاپ : 922 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات

تعداد رکورد ها :‌ 3

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
813577 احمد امیرآبادی فراهانی احمد امیرآبادی فراهانی قم (قم) دهم
701893 محمدحسین فرهنگی محمدحسین فرهنگی آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) دهم
701990 علی اصغر یوسف نژاد علی اصغر یوسف نژاد مازندران (ساری) دهم

تعداد رکورد ها :‌ 6

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/02/25 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
دو فوریتی
2 ›  1397/02/25 پیشنهاد (ها) نماینده
دو فوریتی
3 ›  1397/02/25 گزارش دو فوریتی (در کمیسیون تصویب شد)
دو فوریتی
4 ›  1397/02/26 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو فوریتی
5 ›  1397/02/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 400
6 ›  1397/02/27 نظر شورای نگهبان (تایید)
دو فوریتی