طرح مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/02/25 دوره : دهم شماره ثبت : 401 شماره اجلاسیه : 206 ترتیب چاپ : 923 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/02/25 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری