لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/03/29 دوره : دهم شماره ثبت : 418 شماره اجلاسیه : 217 ترتیب چاپ : 988 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  آموزش و تحقیقات فرعی :  اقتصادی ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات اجتماعی فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/03/29 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری