طرح اصلاح ماده (1117) قانون مدنی (مصوب 1314) و الحاق سه تبصره به آن

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/04/12 دوره : دهم شماره ثبت : 425 شماره اجلاسیه : 223 ترتیب چاپ : 1004 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/04/12 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری