لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/04/12 دوره : دهم شماره ثبت : 426 شماره اجلاسیه : 223 ترتیب چاپ : 1005 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  صنایع و معادن فرعی :  قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات فناوری های نوین فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/04/12 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/07/04 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 426