طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/04/13 دوره : دهم شماره ثبت : 428 شماره اجلاسیه : 224 ترتیب چاپ : 1007 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/04/13 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی