طرح پیش فروش ساختمان

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/04/31 دوره : دهم شماره ثبت : 430 شماره اجلاسیه : 225 ترتیب چاپ : 1011 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات زیربنایی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/04/31 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری