طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/05/03 دوره : دهم شماره ثبت : 435 شماره اجلاسیه : 227 ترتیب چاپ : 1016 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/05/03 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری