لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/05/03 دوره : دهم شماره ثبت : 436 شماره اجلاسیه : 227 ترتیب چاپ : 1020 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی فرعی :  عمران، فرهنگی ، اقتصادی ، بهداشت و درمان ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات اجتماعی فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/05/03 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/05/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 436
3 ›  1397/11/14 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری