استفساریه بند(هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/05/16 دوره : دهم شماره ثبت : 446 شماره اجلاسیه : 232 ترتیب چاپ : 1038 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/05/16 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی