طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/06/07 دوره : دهم شماره ثبت : 457 شماره اجلاسیه : 238 ترتیب چاپ : 1069 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/06/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری