طرح تنقیح قوانین انتخاباتی کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/06/13 دوره : دهم شماره ثبت : 462 شماره اجلاسیه : 240 ترتیب چاپ : 1083 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/06/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری