لایحه اصلاح ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/07/03 دوره : دهم شماره ثبت : 469 شماره اجلاسیه : 243 ترتیب چاپ : 1102 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  عمران، صنایع و معادن

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/07/03 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/11/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 469