طرح "اصلاح ماده (1041) قانون مدنی اصلاحی مصوب 1381/04/01"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/07/04 دوره : دهم شماره ثبت : 473 شماره اجلاسیه : 244 ترتیب چاپ : 1106 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات فرهنگی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/07/04 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی